Oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území při Ministerstvu kultury ČR vyhodnocuje každý rok aktivity jednotlivých historických měst v Programu regenerace, přičemž poskytuje dotace určené na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. Podmínkou přidělení dotace je právě existence takové komise, která vytvoří aktuální městský projekt regenerace. Brandýskou komisi tvoří pověřená projektová kancelář, v tomto případě z Ústí nad Orlicí, město zastupuje místostarosta Luboš Marek. Komise má za úkol zpracovat projekt, a to pod metodickým vedením oddělení památkové péče Krajského úřadu v Pardubicích v průběhu letošního roku. „Máme v plánu požádat o finanční prostředky na opravu a regeneraci z Programu 2009, a to nejdéle do konce října letošního roku,“ říká starosta. Zpracovaný „městský program regenerace“ musí schválit zastupitelstvo, musí k němu být přiloženo závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Jeho nedílnou součástí je také kvalitní územně plánovací dokumentace.

(pá)