V ústeckém děkanském kostele totiž při dvanáctém ročníku festivalu vystoupí chrámové sbory a varhaníci během jediného dne, a to od 14 hodin střídavě. Z varhaníků to budou Jakub Stratílek, Martin Kubát, Václav Uhlíř mladší a Lukáš Kuběnka, katedrální varhaník z Ostravy. Ze sborů domácí pořadatel Cecilská hudební jednota a chrámoví zpěváci z Poděbrad, Slušovic a z České Třebové.

Letošní ročník je zaměřen na výročí svatého Vojtěcha a svatého Václava, z toho vyplývá zadání povinné skladby pro zpěváky. Ústecká „Cecilka“ se představí mj. skladbami Josefa Olejníka či Petra Ebena. Program zakončí od 17 hodin mše svatá celebrovaná Josefem Kajnekem.

„Je to neformální a nesoutěžní setkání, které umožňuje vzájemné poznání amatérských chrámových sborů. Mají totiž podobné problémy, potýkají se s nedostatkem zpěváků nebo mají problémy ve farnosti s lidmi, někdy i s panem farářem. A při setkání si uvědomí, že na to nejsou samy. Pevně doufám, že si lidé z Ústí a okolí konečně už festival vezmou za svůj a přijdou nás podpořit,“ uvedla Cecílie Kubátová, umělecká vedoucí Cecilské hudební jednoty, nejstaršího dosud existujícího sboru u nás, možná i v Evropě.

Historie sboru Cecilské hudební jednoty od jejího založení v roce 1803 až po současnost.

Cecilská hudební jednota byla založena 22. listopadu 1803 jako „Jednota sv. Cecilie k pěstování hudby kostelní“. Od té doby nepřetržitě působí v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Je to nejstarší dosud existující sbor nejen v České republice, ale i v Evropě. Od svého založení měla Cecilská hudební jednota složku vokální i instrumentální. Provozovala velké „figurální“ mše o velkých svátcích a na den sv. Cecílie (22. listopadu). Od r. 1983 - v té době byl duchovním správcem ústecké farnosti P. Josef Kajnek - se v duchu liturgie, obnovené II. vatikánským koncilem, zapojuje do zpěvu liturgických textů každou neděli, slavnost či jinak význačný den. Na repertoáru má více než 200 skladeb, od renesančních až po soudobé. K nejoblíbenějším skladatelům patří G. P. da Palestrina, Th. L. de Victoria, A. Michna z Otradovic, P. J. Olejník, P. Eben, B. Korejs a jiní. Zpívá průměrně 80x za rok, z toho cca 15x mimo Ústí. V posledních letech kromě zpěvů při bohoslužbách pořádá také koncerty duchovní hudby. Cecilskou hudební jednotou prošli mnozí význační hudebníci (např. Leopold Jansa, Alois Hnilička, František Špindler, Jaroslav Kocian a další). Věkový průměr scholy cantorum se pohybuje okolo dvaceti let. V současnosti Cecilskou hudební jednotu vedou organizačně l. starší Pavel Chasák a 2. starší František Hordějčuk, umělecky vedli do velikonoc r. 2007 manželé Oldřich a Marie Heylovi

Cíl a smysl Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie

Festival duchovní hudby svaté Cecílie byl založen v roce 1996 s úmyslem vzájemného poznávání a zdokonalování chrámových varhaníků, ředitelů kůrů a zpěváků, kteří mají zájem zavádět ve svých kostelích zpívanou liturgii v duchu 2. vatikánského koncilu, tak, jak nám to církev ukládá. Tento festival je určen výhradně pro chrámové varhaníky a chrámové sbory. Nejde však jen o nějaké přátelské setkání zpěváků a varhaníků, ať již mají či nemají jakoukoliv úroveň. Festival je výběrový - na základě zvukových nahrávek jsou vybírány jednotlivé sbory. Varhaníci se vybírají na základě nabídnutého programu. Tento způsob zaručuje u festivalu udržení patřičné úrovně. Cílem tohoto festivalu je zavádění zpívané pokoncilové liturgie, k čemuž slouží v každém ročníku vyhlášené podmínky účasti. V prvním ročníku to byla povinně zazpívaná skladba soudobého autora. Ve druhém ročníku to byla již povinně zazpívaná jedna část propria, zkomponovaného po 2. vatikánském koncilu. Od třetího ročníku je na závěr sloužena společně zpívaná mše svatá, jejíž jednotlivé části se musí všichni naučit. V pátém ročníku byla povinně ještě jedna liturgická část z doby vánoční nebo adventní. V šestém ročníku jedna část propria z liturgie o nějakém světci. V sedmém ročníku jedna část propria z liturgie za zemřelé, v osmém ročníku jedna část propria z velikonoční liturgie, v devátém ročníku jedna skladba k Pánu Ježíši v eucharistii, v desátém ročníku alespoň jeden gregoriánský chorál a v jedenáctém ročníku jedna část propria, zkomponovaného po 2. vatikánském koncilu.

I přes tyto podmínky se v dnešní nekulturní době stále hlásí dostatek jak chrámových varhaníků, tak i chrámových sborů s převážně mladými lidmi, kteří mají chuť a nadšení se této ušlechtilé věci věnovat. Mše svatá je zdroj a zároveň vrchol činnosti celé církve, je předchutí oslavy v nebeském Jeruzalémě. Všechno ke mši svaté je nádherné, vyzdobené kostely, zlaté nádoby, krásná roucha, tak i ten zpěv a hudba musí být také krásné, neboť po 2. vatikánském koncilu tvoří integrující část mše svaté, která je pevně vázaná na slova liturgie. A jak je známo, Pravda a Krása jsou dvě strany jedné mince, které od sebe nejdou oddělit. A to je smyslem a cílem Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie v Ústí nad Orlicí.

Seznam chrámových sborů a jejich sbormistrů, účastnících se některého z jedenácti ročníků festivalu.

Chrámové sbory - účastníci na 1. – 11. ročníku Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie v Ústí nad Orlicí:

1. Brno Ars Brunensis chorus Roman Válek 1996 2. Břidličná Smíšený chrámový sbor Bernardina Mereďová a Lenka Mereďová 2005 3. Česká Třebová Confitebor Domino in ore meo Jan Lorenc 2006 4. Česká Třebová Schola chrámu sv. Jakuba Linda Keprtová 2003 5. České Budějovice Sbor katedrály sv. Mikuláše Martin Kubát 1999 6. Český Těšín Ad Dei gloriam Beata Brzóska 2003 7. Filipov (f. Rumburk) Filipovský chrámový sbor Martina Bogarová 2005 8. Heřmanův Městec Chrám. sbor kostela sv. Bartoloměje Ludmila Štěpánová 1997 9. Hradec Králové Chr. sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie Václav Uhlíř 1996, 1999 10. Choceň Chr. sbor kostela sv. Františka Serafínského Karel Hiner 1996, 1997 11. Chrudim Crámový sbor Tomáš Židek, DiS 2006 12. Chrudim Salvátor Tomáš Židek 2001 13. Jablonec nad Nisou Jablonecký chrámový sbor Jindra Drábková 2003, 2004, 2005 14. Jesenec Schola kostela sv. Libora MUDr. Karel Martínek 2001, 2002 15. Kostelec nad Orlicí Chorus coronae Václav Derner 1996 16. Lanškroun Chrámový sbor kostela sv. Václava Jarmila Uhlířová 1996, 1998 17. Letohrad Familia cantorum Petr Hoffmann 1998, 1999 18. Líbeznice Komorní chrámový sbor Lucie Stollová 1997 19. Litomyšl Chrámový sbor Martin Kubát 2002 20. Lysá nad Labem Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele Jana Hrdličková 2004 21. Most Cantores sancti Venceslai Jiří Bříza a Markéta Gabrielová 2003 22. Nový Bor Musica Caecilia Mgr. Josef Zadina 1996 23. Olomouc Schola katedrály sv. Václava Mgr. Ing. Jan Kupka 1997, 1998, 2000, 2002, 2004 24. Opava Smíšený sbor při CSVŠ MgA. Kremena Pechakova 2002 25. Opava Konkatedrální chrámový sbor Karel Kostera 2004 26. Pardubice Chorus minor Pavel Šisler 1996 - 1999, 2002 27. Poděbrady Smíšený sbor svaté Cecilie Tomáš Čechal 1997 - 2001, 2003, 2005, 2006 28. Polná Chr. sbor při děkan. chrámu Panny Marie Jiří Vacek 2000, 2001, 2004 29. Praha Cantores Pragenses – sbor sv. Jakuba Josef Hercl a Tomáš Čechal 2003 30. Praha Schola Gregoriana Pragensis David Eben 1997 31. Praha Svatoignácký sbor Ing. Jan Blabla, CSc. 2000 32. Přelouč Ad libitum Jiří Kupka 2002 33. Rychnov nad Kněžnou Chrámový pěvecký sbor JUDr. Jiří Fuks Ph.D. a Eva Hartmanová 2004 34. Svitavy Vox angelorum Mgr. Taťana Bočková 1996 - 2000 35. Ústí nad Labem Ústecký chrámový sbor Václav Urban 2001 36. Ústí nad Orlicí Cecilská hudební jednota Oldřich Heyl 1996 - 2006 37. Valašské Meziříčí Chrámový smíšený pěvecký sbor Bohumír Kratochvíl 1996, 1997, 2000, 2003 38. Velká Bystřice Velkobystřický chrámový sbor Mgr. P. Josef Olejník a Vladimír Procházka 1999 - 2002, 2005, 2006 39. Volyně Schola Všech svatých Václava Veselá 1996, 1997 40. Vysoké Mýto Musida da Chiesa Bc. Jan Fajfr 2006

Seznam chrámových varhaníků za deset ročníků festivalu.

Chrámoví varhaníci - účastníci na 1. – 10. ročníku Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie v Ústí nad Orlicí:

1. Beran Martin Pardubice, Třebosice 2004 2. Bezecná Jarmila Frýdek – Místek 2003 3. Boček František Svitavy 1996, 1998 4. Brychtová Hana Brno 2001 5. Černá Jana Třebechovice pod Orebem 1998, 2001 6. Dřevíkovská Stanislava Kameničky 1996 7. Eckertová Nicola Praha – Žižkov 2003 8. Fajfr Jan Vysoké Mýto 1999 9. Frausová Lenka Praha – Vinohrady 2004 10. Gregorová Martina Nové Město na Moravě 2004,2005 11. Gospošová Lucie Ostrava – Přívoz 2002, 2005 12. Hanáčková Marcela Blatnice pod sv. Antonínkem 2004, 2005 13. Hiner Karel Choceň 1996, 1997 14. Holomková Věra Brno 2000 15. Jiříček Petr Litomyšl 2001, 2002 16. Kratochvíl Bohumír Valašské Meziříčí 1996, 1999, 2000, 2002 17. Kubát Martin České Budějovice 1997, 1998 18. Kubátová Cecilie České Budějovice 1999 19. Lecian Josef, Mgr. Praha – Vyšehrad 2001 20. Levák Ondřej Jihlava 2005 21. Maršíková Petra Humpolec 2003 22. Martínek Karel Olomouc 2001, 2002, 2004 23. Matějková Jaroslava Bystřec 2002 24. Matyska Martin Trutnov 1996 25. Moravcová Jana Třebechovice pod Orebem 1997 26. Mrázová Eliška Vysoké Studnice u Jihlavy 2005 27. Múčková Marie Brno 2002 28. Myšková Zdeňka Znojmo; České Budějovice 1999 29. Olšanská Ludmila Brno – Bystrc 1997 30. Podhajská Kristýna Kolín 1996, 1997 31. Pokludová Zita Brno 2000 32. Prášilová Olga Brno 2003 33. Prýglová Světlana Starý Poddvorov 1999, 2001 34. Sobotka Petr Polná, Jihlava, Měřín 2002 35. Stejskalová Renata Nosislav 2004 36. Škarpová Marie Francova Lhota 2002 37. Štolbová Radka Dobruška 1996 38. Šuráň Pavel Brno 2000 39. Uhlíř Václav Hradec Králové 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005 40. Vaníček František, Mgr. Hradec Králové 1998