V popředí zájmu stanou čtenáři a čtenáři, čtení, čtenáři coby aktivní uživatelé veřejných zařízení, ale i ti, jež knihovny nenavštěvují. Podle ředitelky králické knihovny Ivany Marečkové je cílem této nové akce propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, a to četbou a čtenářstvím ve společné kampani.

Rovněž knihovna v Králíkách se k této celostátní kampani připojí. Ve spolupráci s místní Základní školou a gymnáziem se uskuteční anketa. V ní se budou žáci a studenti svěřovat se svými názory a zkušenostmi, proč je čtení bere či nebere. Cílem ankety je zjistit skutečnou situaci v oblasti čtení a nečtení mezi mládeží na Králicku. V týdnu od patnáctého března se v oddělení pro mládež bude konat čtenářský maraton.

Součástí března – měsíce čtenářů se stane také Noc s Andersenem, akce již mezinárodního charakteru. V noci z 26. na 27. března se mnohé z knihoven stanou opět i ložnicemi. Letošního nocování v králické knihovně se zúčastní kolem čtyřiceti dětí.

(pá)