„Na našich akcích se významně podílí vydavatelství Oftis v Ústí nad Orlicí, které v několika uplynulých letech vydalo knížky autorů z našich řad – Jana Dvořáka, Lubomíra Macháčka, Josefa Plachetky, Jiřího Faltuse, Josefa Lukáška, Jiřího Frýzka, Patricie Holečkové, Františka Uhra, Milana Duška a Milana Richtera. Společnost Oftis byla založena v květnu 1991, první knihu vydala o dva roky později. K dnešnímu dni opustila Oftis již sto osmadevadesátá, převážně regionální kniha,“ řekl v úvodu Milan Richter.

Autorské čtení

Autorského čtení se nejdříve ujal Lubomír Macháček. Když četl úryvek ze své poslední knihy „Chvění“, nikdo z posluchačů ani nedutal. Přítomní čtenáři poslouchali velice pozorně i další ukázku z knihy Františka Uhra „Mrazivé hlubiny“. Přednesl je člen divadelního spolku Vicena z Ústí nad Orlicí Pavel Sedláček. Následně recitovala básně ze svých sbírek Jana Bednářová a po ní přišla na scénu další hvězda ústecké Viceny Jarmila Petrová. Texty Josefa Lukáška z knihy „Korunka princezny Kačenky“ přiblížila posluchačům velice poeticky. A do třetice přišla na scénu další „Viceňačka“ Květa Richterová. Ta přednesla úryvek z nejnovější knihy Milana Duška „Piruety na tenkém ledě“ a v samém závěru oficiálního programu zarecitovala několik básní z Richterovy sbírky „Vám chci to říci“. Velice živě se rozproudila i neformální beseda čtenářů s přítomnými spisovateli. Otázek padlo mnoho.

 

Milan Richter jednotlivé literáty také představil: „František Uher z Havlíčkova Brodu. Debutoval v roce 1976 v nakladatelství Kruh Hradec Králové jako básník ve sborníku Setkání. V témže roce vycházejí i jeho detektivní povídky Žádná trať pro černé pasažéry, které nastartovaly jeho detektivní dráhu. Letos vyšla v Oftisu nová sbírka detektivních povídek Mrazivé hlubiny. Detektivní příběhy Františka Uhra patří k tomu nejlepšímu, co v tomto žánru u nás vychází.

Lubomír Macháček z Pardubic knižně debutoval v roce 1973 ve sborníku Začátek v nakladatelství Kruh Hradec Králové. Profesí je psycholog. Vydal již více než dvě desítky titulů a až na rozsáhlý román Začít milovat, který je z prostředí věznice pro ženy, pohádky pro děti a sbírku detektivních povídek Básníci nevraždí, více či méně pracuje s prvky žánru science fiction. V letošním roce v Oftisu vyšel jeho nový román Chvění.

Básnířka Jana Bednářová je z Jablonného nad Orlicí. V současné době působí jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě TU v Liberci, přednáší světovou literaturu pro děti a mládež a vede semináře didaktické literatury a slohu pro budoucí učitele primárního vzdělání. Za poemu Chůze po slunci (2003) obdržela Evropskou medaili Franze Kafky.

Josef Lukášek z Bystrého u Dobrušky už v roce 1996 překvapil první knihou Pohádky z Orlických hor, vydalo ji nakladatelství Zvon v Praze. Později ji převzalo vydavatelství Oftis v Ústí nad Orlicí a počet výtisků se vyšplhal až na 10 tisíc. Pohádky z Orlických hor 2 dosáhly sedmi tisíc výtisků. V době, kdy sbíral materiál pro další knihu pohádek, věnoval se propagaci přírodních krás východočeské oblasti.

Milan Dušek ze Žamberku knižně debutoval v roce 1973 ve sborníku Začátek nakladatelství Kruh Hradec Králové. Pak následovala série knížek krimipovídek ve vydavatelství Výběr a Víkend v Praze. Letos vyšly v Oftisu povídky Piruety na tenkém ledě. Mezi posluchači byl i další velice úspěšný a aktivní ústecký literát Josef Havel. Trvale žije v Ústí nad Orlicí, píše literaturu faktu. Nepomíjitelným obdobím jsou pro něho válečná léta. V letošním roce vydal podstatně doplněná Poupata ožehlá nenávistí ve druhém vydání, jež dostala čestné uznání poroty E. E. Kische v Praze. Z Těchonína dorazil další kumštýř Podorlicka Emil Trojan (1947), rovněž člen Východočeského střediska Obce spisovatelů.

Ani Jarka Bittl z České Třebové, věčně usměvavý optimistický výtvarník, si nenechal popovídání se spisovateli ujít.

O průvodci pořadu Milanu Richterovi, zmínil několik slov člen výboru VSOS v Pardubicích Milan Dušek. Připomněl, že spolu s rodinou vydává již šestým rokem regionální měsíčník Ústecké ozvěny. V roce 2002 vydal v Oftisu knihu o dvaačtyřiceti zajímavých lidech nazvanou „Kumštýři Podorlicka“, na druhém díle této knihy pracuje.“