více >>

VyjdiVen UnO – stávka studentů a mladých

Akce již skončila

Neberem to na lehkou váhu ani v Ústí nad Orlicí!

Vyzýváme všechny studenty, mladé lidi i řadové občany města k účasti na protestu za nezávislou justici a férové jednání v naší zemi.

Text výzvy:

Vyzýváme všechny občany, a především studenty vysokých i středních škol, aby společně s námi v pravé poledne ve čtvrtek 16.5. vyšli ven ze škol, tříd, pracovišť a domovů a připojili se ke stávce studentů, kterým tato země není lhostejná.

V současné situaci, kdy již reálně dochází k ohrožení demokratického státu, je nutné důrazně vystoupit na ochranu ústavy, morálních hodnot a na obranu nezávislé justice, které jsou ohrožovány a atakovány čelními představiteli naší země.

Stále chceme, aby se všem měřilo stejným metrem, aby se žádná osoba nesnažila být v právu rovnější, než jiní, a tím porušovat ústavu. Především ve chvíli, kdy jde o osobu veřejně činnou, ať už o premiéra, či prezidenta České republiky.

Chceme, aby státní orgány respektovaly ústavu a ústavní soud a nejednaly pouze v zájmu svém, či vybraných jedinců, ale v zájmu nás všech. Stejně tak, jako my respektujeme výsledek demokratických voleb.

Chceme, aby naši čelní představitelé, především pak předseda vlády České republiky, prezident České republiky a poslanci Parlamentu České republiky respektovali morálku a dobré mravy této země, vystupovali na obranu ústavy, ústavních zvyklostí a zájmů všech občanů České republiky tak, jak deklarují ve svých přísahách.

Chceme, aby naši volení zástupci nezapomínali na nás mladé, na budoucí generace voličů a občanů, a nezahazovali naši budoucnost jen pro jejich vlastní krátkodobý prospěch a zisk.

Nechceme nadále sledovat rozdělování společnosti pomocí lží, dezinformací a polopravd. Nechceme sledovat, jak nám postupně před očima rozkrádají zemi ti, kdo ji pro nás mají spravovat. Nechceme žít v totalitě či oligarchii, chceme žít ve svobodné a demokratické zemi, a proto jsme připraveni tuto zemi bránit a nejsme lhostejní k tomu, co se děje.

Z těchto důvodů především požadujeme:
- Aby Marie Benešová rezignovala na post ministryně spravedlnosti a její místo zastávala nezávislá a morálně bezúhonná osobnost.
- Aby současná vláda České republiky znovu požádala o důvěru ve sněmovně. Obměny ve vládě jsou již natolik významné, že jde de factoo vládu novou.
- Aby prezident České republiky jednal státotvorně, v zájmu své země a v zájmu občanů České republiky.
- Aby Senát stále důrazně vystupoval na obranu ústavy, demokracie i nezávislé justice.

Opět vyzýváme, ať s námi vyjde ven celá zem. Na akci, kterou mnozí z vás ještě v životě nezažili a snad nebudou muset zažít znovu.

Za celorepublikový organizační tým
Luboš Louženský

Za místního pořadatele
Studentský parlament Gymnázia Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoby za UnO:
Natália Kudrnová
Martin Procházka

16. 5.  (15:00–17:00)
Ústí nad Orlicí
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ

Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek? Posílejte ZDE