více >>

Noc kostelů 2018

Akce již skončila

V pátek 25. května se koná každoročně jedinečná i mezinárodní Noc kostelů.

Červená Voda – Mlýnický Dvůr, Kostel Narození Panny Marie

Česká Třebová, modlitebna Církve bratrské 
- program: 
17:00 - 19:55 Zachraňte Kateřinu! (Velká zážitková poznávací hra pro všechny generace. Začátek je v 17 hodin na adrese kterékoliv z církví)
20:00 - 21:00 Zachraňte Kateřinu! Společné finále V parku na Zámostí

Dolní Dobrouč, kostel sv. Mikuláše
- program: 
20:00 - 21:30 Koncert skupiny Smile Back
Smile Back je mladá poprocková kapela z Letohradu. Jejich písně přináší poselství o Bohu, lásce a kráse světa, ale i zklamání nebo naději a povzbuzení.
21:30 - 00:00 Prostor pro ztišení při svíčkách a individuální prohlídku kostela s psaným průvodcem a světlem 
Návštěvníci obdrží psaného průvodce a světlo a budou uvedeni do interiéru kostela, kde mohou prozkoumat jednotlivá zastavení nebo setrvat v tichu a rozjímání. Paralelně bude možnost občerstvení a posezení v D-centru (farním centru naproti kostelu).

Choceň, kostel sv. Františka Serafínského

Choceň, modlitebna Jednoty bratrské
- program: 19:00 - 21:00 prohlídka objektu, prezentace aktivit sboru

Nekoř, kostel sv. Mikuláše
- program: 
18:00 - 18:45 Mše svatá za obyvatele Nekoře
18:45 - 21:00 Prezentace historie i současnosti kostela sv. Mikuláše
19:00 - 21:00 Prohlídka kostela
19:00 - 21:00 Ukázky varhanní hudby
19:00 - 20:50 Komentovaná prohlídka kostela
19:00 - 21:00 Prohlídka věže kostela s vyhlídkou na Nekoř
19:00 - 21:00 Výstava - kostel sv. Mikuláše očima ZŠ Nekoř
19:00 - 20:50 Vědomostní hra aneb co víte o kostele sv. Mikuláše
19:00 - 20:50 Komentovaná prohlídka kostela
20:50 - 21:00 Zakončení: modlitba za Nekoř

Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie
- program:
18:30 - 22:00 DĚKANSTVÍ - Cukrárna - sladkosti, čaj a káva, posezení
19:00 - 20:00 Slavnostní otevření Parku u kostela a Meditační kaple sv. Jana Pavla II.
20:00 - 22:00 PARK U KOSTELA - Nasvícený prostor kostnice k prohlídce okénkem 
20:00 - 22:00 KOSTEL - volná prohlídka - volná prohlídka kostela, výstava liturgických předmětů a rouch v sakristii s komentářem (sakristie vpravo)
20:00 - 22:00 ÚTĚCHOVÁ KAPLE v Parku u kostela - ztišení, modlitba - možnost zapálení svíce a připojení písemnou prosbu za sebe, své blízké, živé i zemřelé, tyto prosby budou předneseny na závěrečné adoraci
20:00 - 21:45 KOSTEL - Kůr  - prohlídka kostela z výšky, výhled z balkonu, program o Jaroslavu Kocianovi
20:00 - 22:30 VĚŽ kostela s ukázkami zvonění - začátky zvonění zvonů: 20.30, 21.00, 21.30
20:00 - 22:00 MEDITAČNÍ KAPLE sv. Jana Pavla II.  - volná prohlídka nově otevřené kaple v Parku u kostela
22:00 - 22:30 Mariánské nešpory - Slavnostní Mariánské nešpory, P. Vladislav Brokeš, zpěv Cecilská hudební jednota

Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie
- program: 
18:00 - 20:00 prohlídka farního kostela včetně přístupu do sakristie, přednes historie chrámu, každou půlhodinu organizovaný výstup na zvonici s výhledem na Vraclav
18:30 - 19:30 koncert mladých vraclavských hudebníků

Vysoké Mýto, kostel Nejsvětější Trojice
- program: 
19:00 - 22:30 kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační hudba
19:00 - 19:30 Koncert Sborečku
20:00 - 21:00 mše sv. za Petra Brandla a jeho rodinu, vystavení Nejsvětější svátosti

Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince
- program: 
17:00 - 17:40 Společné zahájení Noci kostelů, hudební vystoupení dětí ZUŠ pozdravení starosty města Františka Jiraského vernisáž výstavy obrazů Jaroslava Korbela
17:45 - 21:30 výtvarná dílna pro děti „Malujeme s malířem“ – společné vytváření kopie obrazu „Nanebevzetí Panny Marie“ od Petra Brandla s Filipem Dvorským
17:45 - 20:00 zpřístupnění obou věží s novým i historickým zvonem, výstava obrazů z tvorby Jaroslava Korbela, návštěva kůru
17:45 - 21:30 „Staň se malířem“ - malování obrázků na destičky
18:00 - 18:30 „Pár slov k Petru Brandlovi“ (David Vích)
22:30 - 22:55 Svatovavřinecké vytrubování – koncert na varhany a dechové nástroje
23:00 - 00:30 Vinárna U Brandlů v budově římskokatolické fary 
povídání při sklence vína ve farním sklípku, společné ukončení Noci kostelů

Sopotnice, kostel sv. Zikmunda

Žamberk, Husův sbor
- program:
17:00 úvodní pobožnost - slouží Aleš Toman
18:00 vystoupí hudební soubory Vlaštovicky a Orlička pod vedením paní Olgy Kaláškové
20:00 Tanzánie očima Mgr. Leoše Halbrštáta cestopisná přednáška

25. 5.  (17:00–23:59)
Okres Ústí nad Orlicí
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ