Předplatit Deník
Přihlásit

Horní Libchava

Liberecký kraj > Česká Lípa

Obec Horní Libchava (též v 19. stol. Libchava Hořejší, německy Oberliebich, též psáno Ober-Liebich) je obec v okrese Česká Lípa. Byla založena jako lánová ves, jejíž osídlení nepravidelně sledovalo tok potoka Šporka (po roce 1945 nese název Libchava) a průjezdní komunikaci, po roce 1989 se rozšiřující dále do prostoru plochého údolí říčky Libchavy. Dominantu obce tvoří na mírné vyvýšenině ve středu obce tzv. církevní okrsek s kostelem svatého Jakuba Staršího, obklopený ohrazeným hřbitovem, bývalou farou (čp. 62) a budovou bývalé jednotřídní farní školy (čp. 63), dále pak po obvodu doplněný…

Obec Horní Libchava (též v 19. stol. Libchava Hořejší, německy Oberliebich, též psáno Ober-Liebich) je obec v okrese Česká Lípa. Byla založena jako lánová ves, jejíž osídlení nepravidelně sledovalo tok potoka Šporka (po roce 1945 nese název Libchava) a průjezdní komunikaci, po roce 1989 se rozšiřující dále do prostoru plochého údolí říčky Libchavy. Dominantu obce tvoří na mírné vyvýšenině ve středu obce tzv. církevní okrsek s kostelem svatého Jakuba Staršího, obklopený ohrazeným hřbitovem, bývalou farou (čp. 62) a budovou bývalé jednotřídní farní školy (čp. 63), dále pak po obvodu doplněný mariánským sloupem a sochou svatého Jana Nepomuckého. Prostor starého hřbitova dotváří hrobka rodiny Vraných a torzo pomníku obětem první světové války.Na jižním okraji obce se zvedá kuželovitý Viničný vrch, na jehož vrcholu se dochovaly pozůstatky vyhlídkového pavilónu z roku 1889, postaveném na místě středověkého hradu Klinštejn. Na jeho úpatí při soutoku říčky Libchavy a Šporky údolí dominuje areál hornolibchavského zámku. Na století páry upomíná v severním okraji katastru obce zrušené nádraží bývalé železniční trati spojující Českou Kamenici s Českou Lípou s pohledem na nejvýchodnější zalesněný hřbet Českého středohoří (Česká skála s nejvyššími body: Kozlí vrch, Vlčí hora, Poustevna a Ptačí vrch.Historii obce psal po tři sta let řád maltézských rytířů a až do vzniku první republiky výhradně zde usedlé německé obyvatelstvo, vysídlené v měsících květnu a červnu 1945, potažmo pak v druhé etapě do konce roku 1947. Komunistický únorový puč přerušil krátké poválečné nadechnutí a odstartoval totalitní období Československé socialistické republiky. Podle českolipských historiků Václava Zemana a Michala Panáčka se obec podařilo dosídlit asi jen ze dvou třetin, „v roce 1950 zde žilo 639 obyvatel, přičemž jejich počet v průběhu druhé poloviny 20. století dále klesal a v roce 1991 dosáhl počtu pouhých 320 obyvatel.” Po stránce urbanistické obec poznamenaly také demoliční akce, jejichž následkem činil počet stavení asi jen polovinu stavu ze 30. let. 20. století.Severočeská pohraniční obec Horní Libchava, též pro svoji historickou polohu označovaná jako sudetská, leží v Libereckém kraji, okrese Česká Lípa a v přeshraničním regionu Lužická Nisa – Českolipsko. Na severu a severovýchodě sousedí s obcemi Volfartice, Slunečná a Skalice u České Lípy, na severozápadě se Stružnicí, na východě s obcí Manušice, na jihu s Českou Lípou-Dolní Libchavou. V obci žije 825 obyvatel. Obec je členem Svazku obcí Peklo a místní akční skupiny (MAS) LAG Podralsko. Libchavský hudební podzim, pořádaný Spolkem Jakuba Většího, patří mezi nejvýznamnější kulturní počiny roku. Zdroj: Wikipedia

Počet obyvatel: 825

Adresa: http://www.obechornilibchava.cz

Výsledky komunálních voleb 2022 Horní Libchava
arrow_left 1 2 3 10 arrow_right