slovo – základní jazyková jednotka s ustálenou formou a významem. Samozřejmě že tu jde o konkrétní smysl slova. Přemýšlejme chvíli nad slovy, která každodenně používáme. Která jsou nejčastější slova naší slovní zásoby? V jakém duchu komunikujeme? Jaké výrazy používáme, když máme z něčeho radost? A čím nás něco a nebo někdo „vytočí“? Na která slova si dáváme vědomě pozor? Ať už si to přiznáme, nebo ne, každé slovo, které vyslovíme, má určitý smysl. Slova často budují pověst člověka. Znal jsem člověka, který říkal mnoho slov, ale málokdy byla pravdivá. Byla v přímém rozporu s jeho skutky.

Jaké svědectví by o nás vydala naše slova? Prostřednictvím našich slov můžeme vnést obohacení, život, naději a radost do života druhých. Můžeme jimi ale také urazit, ranit nebo znechutit ty, kteří nás poslouchají. Dávejme si pozor na svá slova! Ptejme se sami sebe, zda ta naše slova jsou příjemná, obohacují, nebo znechucují.