Jak často naříkáme nad tím, co jsme ztratili, a pak zase nad tím, co jsme získali. Když si to uvědomíme, směřujeme nejkratší cestou k otázce: Co je v životě tajemstvím skutečné spokojenosti? Pokud si stručně bez ohledu na okolnosti rozebereme příčinu vší nespokojenosti, dojdeme vždy ke stejné odpovědi: Chceme to, co nemáme. Někteří touží po manželství, jiní by z něj byli rádi vysvobozeni. Další chtějí peníze, nové auto, jiný dům, lepší zaměstnání, vysvobození z trápení…

Přišli jsme na svět nazí a nazí z něj odejdeme. Talent, bohatství, příznivé okolnosti i všechno, co jsme si na tomto světě vydobyli vlastním úsilím v okamžiku ztratíme. Nic z toho si nemůžeme odnést, a tím pádem to pro nás ztratí cenu. Proto není rozumné pokládat všechno za své trvalé vlastnictví. Mnohé z věcí jsou nám pouze svěřeny na určitý čas a stáváme se jejich správci. Nechal by nás majitel na svém místě, kdyby zjistil, že s tím, co nám svěřil, aby to sloužilo mnohým, nakládáme nemoudře, zneužíváme pro sebe, nebo lhostejně plýtváme? Když to pochopíme, budeme spokojeni v každé situaci. Zkusme začínat každý nový den bez ničeho a zjistíme velmi záhy, že nám bylo dáno vše, co potřebujeme. Vždyť opravdová spokojenost se může usídlit jen v čistém, nesobeckém srdci.

ERWIN KUKUCZKA