Jednotka provedla průzkum pomocí termokamery, odpojila elektrickou energii a přívod vody a vysokotlakým vodním proudem lokalizovala požár myčky a objekt odvětrala. Po zadokumentování události hasiči myčku demontovali z kuchyňské linky a vynesli ji před rodinný dům. Poté bylo nutné ještě dohasit prostor za linkou.