Škoda byla vyčíslena na 25 tisíc korun. Uchránit se podařilo hodnoty ve výši 300 tisíc korun. Na místě se před příjezdem jednotek nevyskytovaly žádné osoby a nejsou ani nalezeny zbytky ohniště po těžbě. Ke vzniku požáru s největší pravděpodobností došlo vlivem tepelného působení odhozeného nedopalku. Viník požáru v současné době není znám.