„Na místo byly vyslány jednotky profesionálních hasičů z Lanškrouna, Ústí nad Orlicí a Králík, dále dobrovolné jednotky hasičů z Lanškrouna, Dolní Čermné, Dolní Dobrouče, Tatenic, Žichlínku, Výprachtic, Jablonného nad Orlicí a jednotky hasičů SŽDC Česká Třebová," informovala tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková. Kvůli černému dýmu se hasiči nemohli dostat dovnitř objektu, a tak v prvních minutách zásahu použili k průzkumu silně zakouřených prostor termokameru. Nasazena byla přetlaková ventilace k odvětrání. Na místo bylo povoláno i protiplynové vozidlo k měření nebezpečných koncentrací v ovzduší. Městský úřad už rozhlasem a na webových stránkách vydal upozorněni obyvatelům města, aby se nezdržovali na veřejných prostranstvích a nevětrali své byty, dokud nebude provedena podrobná analýza ovzduší. "Dým je cítit umělou hmotou," potvrdila kastelánka Zámečku Krasava Šerkopová, která obrovský sloup dýmu fotila z věže Zámečku.

„O události byla informována Česká inspekce životního prostředí. Požár zasáhl celou halu, hasiči nemohli vstoupit dovnitř objektu, protože zde docházelo k explozím. Ty pravděpodobně způsobovaly tlakové nádoby s CO2. Uvnitř byly také acetylenová souprava a propan butanové lahve. Tlakové nádoby byly umístěny na paletě na vysokozdvižném vozíku. Hasiči lahve ochlazovali. K hašení hasiči používají pěnidlo," popisuje zásah mluvčí hasičů.

Příčiny vzniku požáru nejsou dosud známy. Již teď je jasné, že se požár zapíše k největším za poslední dobu v okrese. Škody se podle prvních odhadů vyšplhají na 200 milionů korun. Do Lanškrouna byl před pátou hodinou odpoledne z Pardubic vyslán kombinovaný hasicí automobil Mercedes Benz, který je vybavený vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením Cobra. „Zařízení slouží k proniknutí skrz pevnou překážku do uzavřeného prostoru za pomoci vysokotlaké vody s příměsí abraziva," dodala Vendula Horáková s tím, že při tomto hašení nemusí do prostoru vstupovat hasiči. Vozidlo je opěrným bodem pro zhruba třetinu naší republiky.

Podle hasičů bylo uvnitř objektu po 17. hodině nalezeno 20 barelů (1 barel = 25 kg) hydroxidu draselného, který není sice hořlavý, ale při hašení vodou vzniká louh. Odtékající hasební voda musí být pod kontrolou (měření pH). Látka samotná nehoří, ale může se při teple rozkládat a vytvářet leptavé nebo toxické plyny. Některé jsou oxidanty a mohou zapálit hořlavé materiály. Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík. (daf, zr)