Pokud se jedná pouze o nepodstatnou změnu podmínek a uzavřená smlouva takovou změnu umožňuje, pak pořadatel pouze oznámí zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem údaje o takové změně.

„Naopak ke změnám hlavních náležitostí zájezdu potřebuje pořadatel vždy výslovný souhlas zákazníka. Jedná se například  o změnu místa pobytu, trasy či délky pobytu, změnu ujednaných dopravních prostředků, místa, data a času odjezdu a příjezdu, umístění ubytování, změnu stravování, výletů nebo jiných služeb zahrnutých v celkové ceně zájezdu,“ uvedla Marcela Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS). Jak dodala, musí tak pořadatel zájezdu učinit v textové podobě, informace sdělená telefonicky v tomto případě nestačí.

MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI

Například panu Petrovi z Ostravy cestovní kancelář sdělila, že se jeho zájezd ruší z důvodu snížení přepravní kapacity letadel a cestovní kancelář nemá objektivně možnost ho do dané destinace ve smluveném termínu dopravit. Pan Petr má podle Marcely Reichelové nárok na vrácení celé zaplacené částky zpět a má možnost uzavřít s cestovní kanceláří smlouvu jinou nebo si vybrat jinou cestovní kancelář.

ZMĚNA CENY ZÁJEZDU

Pořadatel musí změnu ceny oznámit zákazníkovi nejpozději dvacátý první den před zahájením zájezdu, jinak nemá právo na úhradu zvýšené ceny. Pokud se zvyšuje cena o více než osm procent, pak pořadatel zároveň musí zákazníkovi určit lhůtu, v níž se může rozhodnout, zda od takové smlouvy raději neodstoupí. Podle zákona taková lhůta nesmí být kratší než pět dní, aby měl zákazník dost času na rozmyšlenou.

„Tady pozor, v tomto případě platí jinak v právu ne zcela běžné pravidlo, že mlčení znamená souhlas. Pokud tedy zákazník v určené lhůtě od smlouvy neodstoupí, pak se má za to, že se změnou souhlasí,“ upozorňuje Marcela Reichelová. 

NENAPLNĚNÍ POTŘEBNÉ KAPACITY

S možným zrušením zájezdu ze strany pořadatele je také potřeba tak trochu počítat také tehdy, když je ve smlouvě určen minimální počet osob přihlášených na zájezd, od kterého bude zájezd uskutečněn.

„Pokud se dostatek lidí na zájezd nepřihlásí, může pořadatel od smlouvy odstoupit. Zákon chrání zákazníky alespoň tak, že stanoví termíny, kdy musí nejpozději pořadatel oznámit zrušení zájezdu z důvodu nenaplnění kapacity. A to tak, aby zákazník měl dostatek času na případnou změnu plánů,“ upřesnila předsedkyně obránců spotřebitelů.

K TÉMATU
Deník se dotázal zástupců některých cestovních kanceláří, zda se projeví uzemnění letadel typu Boeing 737 MAX třeba změnami odletových míst či dalšími.

„Aktuálně máme zajištěny všechny odlety. Převážná část klientů, která měla naplánovaný odlet z Ostravy, odsud i odletí,“ uvedl obchodní ředitel EXIM tours Petr Kostka. Také CK Marted z Třince informovala, že u odletů plánovaných z Ostravy nedochází k žádnému přesunu na jiná letiště. Některé další cestovní kanceláře ale nebyly schopny klientům zachovat odlet z Ostravy. Situaci řešily tím, že nabídly jako alternativu totožný zájezd se všemi potvrzenými službami s posunem odletového dne nebo s jiným místem odletu. Další možností je vybrání si jiného zájezdu, kdy je klientům například poskytnuta  dodatečná sleva.