Zástupci velkých podniků i malých farem tak využívají možnost zapojit se do eFarmer programu INTERREG III C – RFO („Povzbuzování podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech“). Tento program eFarmer zahrnuje několik subprojektů, které jsou podpořeny z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Různé přístupy

Hlavním cílem programu eFarmer RFO (Regionální sítě), je vzájemná výměna zkušeností při uplatňování různorodých přístupů k problematice venkovského rozvoje mezi zúčastněnými regiony ze starých (Finsko) a nových členských států EU (Česká republika a Polsko), vytvoření nových inovačních podpůrných nástrojů a vybudování mezinárodního partnerství mezi existujícími místními a regionálními institucemi zabývající se rozvojem venkova. „Dnes vlastně finalizujeme to, čemu jsme se věnovali dva roky. První den je určen ekonomům a manažerům firem, kteří se naučí používat e-learningové systémy – studium přes počítač, pracovat s novým agrárním portálem Agris a obchodovat na elektronické burze komodit. V úterý a středu čeká zástupce třiadvaceti firem program pro rostlinnou výrobu, který se týká její evidence, plánování, všeho, co zajímá hlavně agronomy. Ve čtvrtek jsou na programu systémy pro evidenci zvířat a plánování živočišné výroby. Obecně prospěšná společnost Ideahelp spolu se společností AgroKonzulta Žamberk bude školit zootechniky na téma zvýšení efektivity plánování v živočišné výrobě,“ uvedl těsně před zahájením cyklu seminářů Jan Šeda, vedoucí projektu zastupující tyto zmíněné organizace.

Mezinárodního projektu se zúčastňuje Mazowiecké vojvodství v Polsku, oblast východního Finska a za naši zemi Pardubický kraj. Ten také projekt řídí. Je to první mezinárodní projekt v této oblasti, kde se této cti a odpovědnosti dostalo České republice, konkrétní zodpovědnost má především krajský radní Petr Šilar. Dále se projektu účastní obecně prospěšná společnost Agrovenkov, kterou kraj pověřil tím, aby realizovala výsledky projektu a uplatňovala je v provozu. Šedesát účastníků projektu ze čtyř okresů Pardubického kraje obdrží příští týden software, se kterým se zemědělští specialisté tento týden seznamovali. Tento software obdrží v rámci projektu zdarma společně s kompletním počítačovým vybavením.

Tříletý projekt

„Jednou z podmínek tohoto mezinárodního projektu je, aby zemědělci tyto programy využívali, a prostřednictvím zpětné vazby bylo možné zhodnotit celkový přínos projektu“, poznamenal Václav Koblížek, zastupující společnost Agrovenkov, o. p. s. Doba trvání projektu je tři roky. „Od ekonomických programů si hodně slibuji, protože nám mohou pomoci například při rozhodování o úvěrech a v dalších odborných ekonomických záležitostech. Hodnocení programů zoo〜technických a pro agronomy bych raději ponechala kolegům,“ podotkla účastnice úvodního programu Mirka Celerová, ekonomka zemědělského podniku Kunvaldská, a. s.