Nová společnost vzniká odštěpením části aktivit od stávající společnosti Rieter CZ s.r.o. Obě společnosti tedy Rieter CZ s.r.o. a Schaltag CZ s.r.o. jsou i nadále součástí švýcarského koncernu. Švýcarský výrobce textilních strojů a zařízení sleduje rozdělením svých aktivit v České republice především jednotnou linii právního uspořádání vzhledem ke skutečnosti, že také ve Švýcarsku má tamní jednotka Schaltag vlastní právní subjektivitu. Generálním ředitelem společnosti Rieter CZ s.r.o. je i nadále Ing. Jan Lustyk. Ředitelem a zároveň jedním z jednatelů odštěpené společnosti Schaltag CZ s.r.o. se stal Bc. David Šítek. Dalšími jednateli Schaltag CZ s.r.o. jsou Ing. Jan Lustyk a Stefan Hasefratz. Rieter CZ s.r.o. bude nové společnosti poskytovat při správě podniku některé služby. Vznik nové právní jednotky nemá žádný negativní dopad do oblasti zaměstnanosti či hospodářských činností obou společností, tedy stávající Rieter CZ s.r.o. či nově vzniklé Schaltag CZ s.r.o.