Zatímco vloni nastal „propad“ ve výběru daní a tím se nedostaly peníze do všech oblastí, kde s nimi město počítalo, je v letošním roce trend přece jen příznivější. „Máme nyní navíc přibližně čtyři a půl milionu korun ve srovnání se stejným obdobím roku loňského, to znamená za osm uplynulých měsíců. Daně dostaneme letos, jak předpokládáme, na dost slušnou úroveň,“ poznamenal starosta města Martin Krejza. V roce 2005 vytěžilo město z daní sumu 101 milionů, o rok později o čtyři miliony méně.

„Vloni jsme také měli sto a jeden milion korun z daní. Je to celkem asi šest položek, nejen daň z příjmu fyzických a právnických osob. Městský rozpočet je nastaven přibližně na osm set tisíc nad rezervy, čekáme, že budeme mít celkový zisk sto sedm milionů korun, takže bychom se dostali lehce nad úroveň roku 2007, a to byl tehdy docela úspěšný rok,“ poznamenal Martin Krejza.

(jko)