Vyšívání se v rodině zakladatele firmy Velebný & Fam traduje nejméně od roku 1713. Po roce 1989 Zdeněk Velebný mohl opět založit vlastní firmu, která už oblékala arcibiskupa Dominika Duku i církevní hodnostáře ze Svatoštěpánského dómu ve Vídni. Nejvíce zakázek přijímá na prapory, ročně jich vyrobí kolem 130 kusů.

Firma nikdy nedělala sériovou výrobu, vše jsou originální kusové zakázky. „Některý prapor se vyrábí den, když vezmeme ty běžné sešívané z ušlechtilých látek. Náročnost některých vyšívaných praporů je i několik měsíců i třeba rok," řekl Velebný.

Například zhotovení kopie praporu pro spolek Rastislav podle návrhu Josefa Mánesa trvalo rok a půl. Prapor byl vyšívaný zlatou a stříbrnou nití.

U takto velkých zakázek jde z větší části o ruční práci za desetitisíce až statisíce korun. Pro Českou genealogickou a heraldickou společnost, které je majitel firmy členem, vyšívačky udělaly velký znak ruského impéria, který se používal až do revoluce v roce 1917. Práce trvala půl roku, a kdyby byl znak na prodej, stál by asi 770 tisíc korun.

K výrobnímu portfoliu patří církevní oděvy, oltářní textilie nebo křestní roušky. Ornáty a další vybavení církevních hodnostářů i dnes podléhá módě. „Když na stolec nastoupil kardinál Ratzinger, začalo se používat barokní zdobení, za papeže Jana Pavla II. bylo zdobení spíš jednoduché. U návrhu na slavnostní ornát pro arcibiskupa Duku jsme dostali zadání, aby korespondoval s chrámem svatého Víta. Přes hrudní část měl dvanáct gotických okýnek, která symbolizovala dvanáct kmenů izraelských," řekl Velebný.

Ze sedmdesáti procent má firma Velebný & Fam zákazníky v zahraničí. Většinou dodává vyšívané prapory či znaky do německy mluvících zemí, ale dováží také do dalších evropských zemí a do Afriky, Ameriky či Austrálie.

Společnost s devětadvaceti zaměstnanci se zabývá i restaurováním. „Zrovna máme na čištění a opravy prapory, které chodí za panem prezidentem. Některé jsme před lety dělali jako repliky. Dostávají zabrat, některé prapory se používají i dvakrát denně," uvedl závěrem Zdeněk Velebný.