Splavnění Labe do Pardubic je jedním z významných záměrů budoucího rozvoje Pardubického kraje.

„Tento bod je zakotven nejen v Programu rozvoje Pardubického kraje  z roku 2011, ale také v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje z roku 2010. Ty dokonce vymezují umístění veřejně prospěšných staveb jako nový plavební stupeň Přelouč II – plavební kanál, komory a další doplňující stavby a rovněž přístav Pardubice," informoval náš Deník Jakub Rychtecký, vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů krajského úřadu.

Prodloužení cesty

„Dokončení splavnění Labe do Pardubic představuje prodloužení labské vodní cesty z přístavu Chvaletice do Kunětic o 33 kilometrů. Labe na území České republiky tak dosáhne splavné délky 247 kilometrů, což nabízí obrovský potenciál," řekl našemu Deníku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Labsko – vltavská vodní cesta je dopravní cestou síťového charakteru, u které se prý projeví plné efekty až po realizaci všech opatření.
„Vodní cesta do Pardubic nabídne možnost mezinárodní nákladní dopravy zejména směrem do námořních přístavů včetně využití kontejnerové dopravy. Díky této vodní cestě půjde zkrátit cesty nadměrných investičních celků a dalších komodit nejen do evropských přístavů, ale i do zámoří," vysvětlil krajský radní zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy  Zdenek Křišťál.

Pro zajištění splavnosti Labe do Pardubic chybí realizace stavby Stupeň Přelouč II, která představuje vybudování plavební komory na tři kilometry dlouhém plavebním kanále. Tato komora překoná spád současného jezu Přelouč a navazujícího nesplavného úseku. Dále do Pardubic je vodní cesta již splavná (hladinu udržují jezy Přelouč, Srnojedy a Pardubice, u jezů Srnojedy a Pardubice jsou funkční plavební komory), pouze je nutné realizovat dílčí modernizační úpravy.

O vybudování stupně Přelouč usiluje Ředitelství vodních cest jako investor stavby řadu let. Dne 17. prosince 2012 vydal stavební úřad Přelouč veřejnou vyhláškou rozhodnutí o umístění stavby Stupeň Přelouč II, s možností odvolání, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Kdy začne stavba?

„Pokud by nebylo rozhodnutí napadeno odvoláním, bylo by ze strany investora reálné zahájit realizaci stavby v roce 2014, neboť v minulosti byl již vybrán zhotovitel stavby a smlouva s ním je platná," doplnil radní Křišťál. (pad)