Modernizuje se například areál firmy Jamenská, a. s. V úterý byla v Jamném nad Orlicí otevřena nová stáj – odchovna mladého dobytka.

Otevřeli odchovnu, plánují kravín

Novostavba vyrostla na místě staré dřevěné stáje. Nová vzdušná stáj pro 155 kusů mladých zvířat, která budou ustájena na hluboké podestýlce, se začala budovat v roce 2008. Součástí investice ve výši 13,5 milionu korun je nově opravené hnojiště a jímka. „Stará stáj byla letos ve dvou etapách postupně bourána a nová stáj stavěna. Vše probíhalo pod pozorným dohledem ustájených zvířat,“ říká předseda představenstva Václav Filip o stavbě realizované bez evropských dotací z vlastních prostředků a s osmimilionovým úvěrem.

Na úterní slavnostní otevření firma pozvala kromě místních i zástupce zemědělských podniků a podnikatelů z okresu. Kolaudace stavby by měla proběhnout 22. října.

Stavba odchovny je součástí rozsáhlejší modernizace areálu. „Nová stáj je součástí postupně budovaného ustájení celkem 320 kusů dojnic a mladých zvířat. Kromě této nové stáje již slouží jímka na močůvku a nové silážní jámy. Zbývá postavit nový kravín pro 274 kusů a novou porodnu, jež vznikne rekonstrukcí starého kravína. Poté by zvířata měla být od narození až do produkčního období v jednom areálu, jen jalovice jsou přes léto na pastvinách,“ vysvětluje Václav Filip.

Společnost Jamenská, a. s., vznikla transformací ze zemědělského družstva. Hospodaří asi na 730 hektarech zemědělské půdy, v katastrech obcí Jamné nad Orlicí, Těchonín a Orličky.

Ekologické hospodaření

Je zaměřena na výrobu kvalitního mléka od 220 dojných krav, výrobu minerálních doplňkových krmiv, výkrm prasat, pěstování trav na semeno, řepky a máku.

Farma Těchonín s výměrou přes 200 hektarů je obhospodařována ekologicky, kromě chovu krav bez tržní produkce mléka je tímto způsobem pěstována i pohanka či špalda. Společnost dále vlastní i firmu Agrosystém Mladkov, s.r.o., s výměrou přes 510 hektarů zemědělské půdy, která se rovněž zabývá chovem krav a výrobou mléka v katastrech obcí Mladkov, Lichkov, Petrovičky a Celné.