Předmětem semináře bude stručný výklad nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona především z oblasti stavebního řádu a zejména seznámení s nejdůležitějšími stanovisky „Konzultačního střediska k novému stavebnímu zákonu“, které bylo Ministerstvem pro místní rozvoj pověřeno tato stanoviska vydávat s cílem sjednocovat výkon státní správy při aplikaci nové právní úpravy a poskytovat metodickou a konzultační pomoc krajským úřadům, stavebním úřadům, orgánům územního plánování v uvedené oblasti.

Další výklad bude zaměřen na přehled nové právní úpravy, umisťování staveb s důrazem na nové postupy, zjednodušené úřední postupy a územní souhlas nebo oznámení záměru užívat stavbu a kolaudační souhlas. Přednášet bude člen České společnosti pro stavební právo Stanislav Malý. Cena semináře je 1200 korun. Více informací můžete nalézt na internetové straně www.salvea.zde.cz.