Nabízí svým studentům široké spektrum kvalitního všeobecného vzdělávání – výběr ze čtyř cizích jazyků (angličtiny, ruštiny, francouzštiny a němčiny) i výuku odbornou v oblasti ekonomiky, podnikání, financí, cestovního ruchu, státní správy i v rámci stravovacích služeb. Pokračuje ve spolupráci s partnerskými školami v zahraničí, úspěšně se podílí na projektech financovaných fondy Evropské unie a opírá se také o spolupráci s městem Choceň a firmami v regionu.

Maturitní obory

V rámci čtyřletého studia zakončeného maturitou si žáci mohou vybrat ze tří oborů vzdělání Cestovní ruch, Veřejnosprávní činnost a Obchodní akademie.
• Obor Obchodní akademie nabízíme ve třech zaměřeních. Novinkou, na kterou bychom rádi upozornili, je zaměření ekonomika sportu. Jde o atraktivní odvětví s důrazem na volnočasové aktivity, outdoorové sporty, ale také na oblasti relaxace a fitness. Absolvent získá licence instruktora lyžování, fitness, sportovního a rekondičního maséra, první pomoci a vodního záchranáře.
Dalším zaměřením jsou daně a finance, v jehož rámci se mohou studenti naučit vést účetnictví ve firmě, zakládat a provozovat vlastní živnost a organizovat různé obchodní činnosti. Studenti si zakládají vlastní firmy se vším, co to obnáší. Škola má s touto aktivitou mezinárodní úspěch.
Zaměření na zahraniční obchod odráží společenské změny a rostoucí požadavky na trhu práce. Absolventi se pak mohou uplatnit buď ve firmách se zahraniční účastí, nebo firmách zaměřených na dovoz a vývoz. Rozdíl ve vzdělávacím programu spočívá například v rozšířené výuce cizích jazyků – ze dvou na tři.
• Dalším oborem v nabídce je Cestovní ruch. Absolventi se mohou uplatnit např. jako pracovníci cestovních kanceláří, rekreačních zařízení, lázeňských center. Studenti získávají komunikativní a personální dovednosti, učí se využívat moderní technologie.
• Obor Veřejnosprávní činnost klade důraz na odbornou činnost v rámci působení orgánů státní správy a samosprávy. Studenti se naučí vystavovat úřední doklady, vyměřovat dávky a poplatky. Najdou pak i uplatnění v soukromém sektoru.
Významným doplňkem maturitních oborů jsou certifikáty: ECDL (řidičák na počítač) a jazykový certifikát obchodní angličtiny English for Business udělovaný Londýnskou obchodní komorou, dále státní zkoušky z psaní na klávesnici a úpravy textu na PC.
Všechny obory zaručují i kvalitní přípravu pro další studium po maturitě, obor OA měl u státních maturit ve školním roce 2013/2014 stoprocentní úspěšnost.

Učební obory

Škola dále nabízí tříleté denní studium učebních oborů zakončené výučním listem.
Znovu otevíraným oborem, který má v Chocni dlouholetou tradici je Prodavač, zaměřený na výrobu a prodej lahůdek. Vyšli jsme vstříc současným požadavkům obchodních řetězců, kterým chybí pracovníci připraveni samostatně provádět přípravu a prodej lahůdkářského sortimentu.
Dalším oborem je Kuchař – číšník. Žáci se naučí připravovat běžná i technologicky náročná jídla i základní techniky obsluhy. Zvládnou např. estetickou úpravu jídel a nápojů. Získají uplatnění ve stravovacích službách.
Obor Cukrář připravuje žáky na ruční výrobu cukrářských výrobků, moučníků a zmrzlin. Budou umět vyrobit cukrářské polotovary, korpusy, polevy, zdobení, ale také balit a expedovat hotové výrobky. Uplatní se v různých provozech pekárenských i cukrovinkářských.
Součástí výuky jsou i certifikované kurzy – barmanský, baristický, carvingový a studené kuchyně.
Škola všem studentům poskytuje kvalitní zázemí, nově a moderně vybavené učebny s počítači, datovou sítí a internetem, dále stravování a ubytování ve vlastním domově mládeže.
Dny otevřených dveří se konají ve středu 21. ledna 2015 a v pátek 13. února 2015 vždy od 13.30 do 17.00 hodin.