Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů, který přinese pro obdoví 2007–2013 do České republiky významné finanční prostředky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost směřuje zdroje z ESF do několika prioritních os. Jednou z nich je osa zaměřená na oblast sociální integrace. Více informací k semináři najdete na internetové adrese strukturalni–fondy.cz.