Zaměřili se na podniky, které hospodaří na zemědělské půdě a provozují bioplynové stanice. Za přítomnosti zástupců agrární komory a Zemědělského svazu ČR okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy debatovali ve Sloupnici o riziku, které přináší spekulativní výkup pozemků, o dotační politice státu nebo také o letošní úrodě obilí.

„Zemědělství nemůže existovat bez dotací, proto všechny státy výrobu potravin podporují," poukázal hejtman Radko Martínek na nepříznivou situaci v České republice. Vyslechl názory zemědělců, kteří tvrdí, že růst cen se nepříjemně projeví v živočišné výrobě, kde vzrostou ceny krmiva. „To je zvláště nepříznivá zpráva v době, kdy klesá cena mléka a stagnují ceny za výkup vepřového masa a drůbeže," reagoval hejtman Martínek. V ohrožení je podle něho nejen živočišná výroba, ale zejména zaměstnanost venkovského obyvatelstva. „Dotační politika českého státu má zcela tragické důsledky, likviduje živočišnou výrobu a preferuje monokulturnost výroby rostlinné," podotkl hejtman.

Jak sdělil předseda Zemědělského družstva Sloupnice Jaroslav Vaňous, ke stabilizaci živočišné výroby napomáhají nově vybudované zemědělské bioplynové stanice. Ty v okrese Svitavy a Ústí nad Orlicí vždy využívají hnůj a kejdu ze živočišné výroby. Bioplynové stanice, které hejtman s radním Kroutilem mohli vidět na Litomyšlsku a na Moravskotřebovsku, jsou příkladem, jak by obnovitelné zdroje měly vypadat. „Jsou provozovány tak, aby nenarušovaly rovnováhu v přírodě. Porovnávali jsme oba zemědělské podniky z pohledu, jak hospodaří na zemědělské půdě, jak využívají vedlejší produkty živočišné výroby a přebytky rostlinné výroby," shrnul přínosy Václav Kroutil. Potvrdilo se, že bioplynové stanice v Němčicích a Kunčině skutečně živočišnou výrobu vhodně doplňují a pomáhají zachovat její rozměr.

Na Litomyšlsku vyjádřili zemědělci spokojenost s dosavadní sklizní obilí. „Nebyl zde tak patrný vliv tuhé zimy a sucha jako na Moravskotřebovsku, rozhodující byla sněhová pokrývka" sdělil Bohuslav Lapáček, vedoucí Agentury pro zemědělství a venkov ve Svitavách. O něco nižší dosahované výnosy vynahradí pěstitelům rostoucí ceny obilí. Lapáčkův optimismus nesdílejí ale rolníci na Moravskotřebovsku.

Výnosy totiž v této oblasti dosahují patrně nejhorších výsledků za posledních dvacet let. Podepsaly se na nich mrazy a sucho. „Pro některé zemědělské podniky to bude výrazně ztížená situace a budou muset využít všech rezerv, aby mohly založit novou úrodu," zhodnotil stav hejtman Radko Martínek.

(ik, mag)