V minulém týdnu se tato firma prosadila v rámci celého Česka. V soutěži Podnikatelský projekt roku 2006 získala první cenu za nejlepší český projekt v kategorii „Projekt s největším inovačním potenciálem.“

Obsahem projektu je spřádací stroj pro tryskové předení. Cenu, kterou udělují ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice (AFI), převzal z rukou ministra Martina Římana místopředseda představenstva akciové společnosti Rieter CZ Ústí nad Orlicí a ředitel SYS Jan Lustyk.

Stroj J 10 byl vyvinut ve spolupráci s mateřskou firmou Rieter ve Švýcarsku, a to za účasti vývojových týmů z několika evropských poboček koncernu. Finální konstrukce stroje, určeného pro sériovou výrobu, byla z převážné části realizována v Design centru akciové společnosti Rieter CZ v Ústí nad Orlicí. Díky realizaci tohoto projektu dojde k vytvoření až 67 nových pracovních míst.

„Tato pracovní místa vzniknou přímo v naší firmě, ale to není zdaleka všechno. Dodávky komponentů pro náš nový stroj budou zadávány dalším subjektům v rámci Pardubického kraje i Česka. Nepřímo tak podpoříme zaměstnanost v dalších regionech,“ vysvětluje ředitel společnosti Jan Lustyk.