Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), označovaný někdy také jako energetický štítek, má jednoduchou funkci. Říká nám, kolik daná budova při svém provozu spotřebuje energie – na vytápění, větrání a chlazení, ohřev teplé vody i osvětlení. Každému člověku (kupujícímu, nájemníkovi, úředníkovi aj.) pak stačí jeden krátký pohled na tento dokument, aby jistil, zda je daná stavba hospodárná, nebo naopak její provoz spolyká spoustu peněz. Na základě energetického štítku se pak bude odvíjet například prodejní cena nemovitosti či výše nájmu.
Podle novelizovaného zákona o hospodaření s energií se výrazně mění povinnosti předat při prodeji nemovitosti průkaz energetické náročnosti budovy. Prodávající i realitní kancelář je zodpovědná za uvádění PENB při inzerci a musí průkaz na vyzvání inspekce doložit, jinak se vystavuje pokutě.
Dne 10. 4. 2015 schválila Poslanecká sněmovna Senátem vrácenou novelu zákona 406/2000 Sb. Pravidla pro energetický štítek se od 1.7.2015 změnila. Novela přináší následující novinky.

1) PENB není vyžadován u prodejů a pronájmů nemovitostí postavených před rokem 1947. Konkrétně se jedná o nemovitosti postavené před rokem 1947, které od výstavby neprošly žádnou větší rekonstrukcí. Za větší rekonstrukci se považuje vylepšení obálky budovy (zateplení střechy, fasády, podlahy, výměna oken a dveří) na ploše větší než 25 %.
U domů postavených a zároveň nerekonstruovaných do roku 1947 se předpokládá nejhorší energetická třída. Realitní kancelář i prodávající budou v tomto případě povinni do inzerátů uvést energetickou třídu G. U nemovitostí postavených nebo rekonstruovaných po roce 1947 bude při prodeji nebo pronájmu i nadále vyžadován energetický štítek (PENB).
2) Realitní kanceláře jsou od 1.7.2015 odpovědné za zveřejnění energetické třídy v inzerci nemovitosti. Novelizace zákona 406/2000 Sb. od 1.7.2015 nově počítá i s odpovědností realitních kanceláří. Ty budou povinny zadat energetickou třídu do inzerátů s nabídkou nemovitostí. Při nesplnění tohoto nařízení se RK vystavuje pokutě do výše 100 000 Kč. V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.) je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce (např. za nepředání štítku při podpisu kupní smlouvy) jdou za majitelem nemovitosti. Pokud se při prodeji bytu rozhodne vlastník bytu nahradit energetický štítek vyúčtováním dodávek energií, je zprostředkovatel rovněž povinen do inzerátů uvést třídu G.
Povinnost pro majitele nemovitosti:
Na základě § 7a odst. 2 písm. d resp. § 7a odst. 23 písm. c) zákona je vlastník povinen zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při :
• prodeji nemovitosti nebo ucelené části nemovitosti,
• pronájmu nemovitosti nebo ucelené části nemovitosti.

3) Majitelé a správci bytových domů již nejsou povinni nechat plošně zpracovat energetický štítek. Úpravou zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií se ruší od 1. 7. 2015 pro bytové a administrativní domy tato povinnost. Při prodeji bytu v domě však energetický štítek potřeba bude. Je pak pouze otázkou času, do kdy ho bytové domy opatří. U prodeje bytu sice stále platí, že energetický štítek může být nahrazen vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Na druhou stranu jsou od 1. 7. 2015 realitní kanceláře povinny (pod pokutou až 100 000 Kč) uveřejnit energetickou třídu v inzerátech. Pokud prodávající energetický štítek realitní kanceláři nedodá, musí do inzerátu uvést třídu G. Je na prodávajícím, zda bude byt prodávat ve třídě G, nebo si nechá zpracovat energetický štítek a v inzerátech bude pravdivá energetická náročnost. Podle odhadů dá přednost energeticky šetrnějšímu bydlení až 82 % zájemců o koupi.

4) Kontroly a registr
Novela počítá s výraznou kontrolou Státní energetické inspekce (SEI) nad dodržováním zákona 406/2000 Sb. SEI počítá s kontrolami kvality zpracovaných PENB, stejně tak s kontrolou zveřejňování energetické třídy v inzerátech a předložení PENB kupujícímu či novému nájemci. Konkrétně by se mělo jednat o 10% prodaných nemovitostí v tomto roce. Aby mělo ministerstvo obchodu a průmyslu a státní energetická inspekce dohled nad kvalitou vydávaných energetických průkazů, bude každý energetický štítek opatřován unikátním číslem, podle kterého bude snadné identifikovat konkrétního energetického specialistu, který štítek zpracovával.