Meziměsíčně stoupl počet dosažitelných uchazečů o 10, meziroční pokles činil 1136 osob. Ke konci srpna evidoval úřad práce 2375 žen, což tvoří 57,5 procenta z celkového poč〜tu nezaměstnaných.

Meziroční pokles

V průběhu srpna se nově zaevidovalo 619 osob, což je o 78 osob méně než v předchozím měsíci a o 83 méně než v srpnu minulého roku. Z celkového počtu nově zaevidovaných osob bylo 12 samostatně výdělečně činných. Vyřazeno z evidence úřadu práce bylo v srpnu celkem 591 uchazečů. Ke sledovanému datu bylo registrováno 310 absolventů škol všech stupňů vzdělání (včetně uchazečů po ZŠ), což znamená meziměsíční nárůst o 73 osob, meziroční pokles činil 89 osob. Na celkové nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí se absolventi podílejí 7,5 procenty. Při sledování vzdělanostní struktury všech uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci k 31. 8. 2007, tvoří největší skupinu uchazeči vyučení – 37 procent.

Míra nezaměstnanosti k 31. srpnu činila 5,4 procent (z uchazečů dosažitelných) a meziměsíčně stoupla o 0,1 procentního bodu, meziročně poklesla o 1,4 procentního bodu. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v okrese Ústí nad Orlicí zaznamenána na Českotřebovsku 7,5 procenta a Králicku 7,4 procenta. Nejvyšší celková průměrná délka nezaměstnanosti byla na Českotřebovsku, a to 22,8 měsíců. Z hlediska profese uchazečů jsou nejpočetněji zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1326), prodavači v obchodech (267), sekretářky, sekretáři (189), kuchaři (96), nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci (84), zedníci (83), elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (75), řidiči nákladních automobilů a tahačů (62), obchodní cestující (54), číšníci a servírky (52), atd.

K 31. srpnu bylo Úřadem práce v Ústí nad Orlicí evidováno 2685 volných míst. Oproti červenci došlo k nárůstu o 41 míst, při meziročním srovnání počet volných míst vzrostl o 448 míst. V srpnu převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo zaučených: elektromechanici, opraváři a seřizovači (182), nástrojaři, kovodělníci, zámečníci (180), svářeči, řezači plamenem a páječi (157), zedníci, kameníci, omítkáři (137), obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (133), prodavači v obchodech (97), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (97), řidiči nákladních automobilů a tahačů (81), atd. Celkový počet míst pro pomocné a nekvalifikované pracovníky činil 160.

Převis sekretářek

V evidenci ústeckého úřadu práce výrazně převažuje počet uchazečů nad počtem volných míst v těchto profesích: pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1326 uchazečů, 160 míst), sekretářky, sekretáři (189 uchazečů, 18 míst), prodavači (267 uchazečů, 97 míst), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (62 uchazečů, 7 míst), ostatní odborní administrativní pracovníci (51 uchazečů, 4 místa), kuchaři (96 uchazečů a 62 míst), atd.