„První bývá označen jako spotřebujte do: a bývá uveden dnem, měsícem a rokem. Toto je konečné datum, které se používá u potravin, které se rychle kazí. Jedná se například o mléčné výrobky, balené maso a podobně,“ řekl Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů. Po uplynutí takto označeného data se výrobek nesmí dále prodávat ani jako zlevněný, i kdyby se jednalo o jediný den.

Druhým možným označením je datum minimální trvanlivosti. „Toto datum bývá označeno pouze měsícem a rokem a z toho je patrné, že nejde o přesný den , ale pouze orientační údaj, který se používá u potravin s dlouhou životností, například sušenky, konzervy a tak dále,“ vysvětlil Josef Černý. Takto označené potraviny se mohou prodávat i po uplynutí uvedeného data, ovšem odděleně od ostatního zboží. Musí být řádně označeny a prodejce ručí za jejich zdravotní nezávadnost.

Obecná záruční lhůta na potravinářské zboží je osm dní, ovšem potraviny, které se rychle kazí, například jogurty, saláty, krájené sýry, uzeniny a podobně, musíme reklamovat při zjištění nedostatků nejlépe ihned, ale nejpozději druhý den po koupi.

Jen pro zajímavost – nejpozději druhý den můžeme také reklamovat například řezané květiny. „Při zjištění větších nedostatků v některé z prodejen nebo v případě, že bude naše reklamace prodejcem zamítnuta, doporučuji neprodleně podat podnět k šetření příslušnému inspektorátu České obchodní inspekce nebo České zemědělské a potravinářské inspekce,“ dodal Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů.