Město hospodaří s omezeným počtem bytů a vzhledem k zájmu nájemníků bydlet ve „vlastním“ se tento počet prodejem do osobního vlastnictví stále snižuje. Radnice si uvědomuje, že jejím úkolem v oblasti bydlení je zajistit byty spojené se sociálními službami pro potřebné občany, proto se zaměřila na výstavbu nového pečovatelského domu. Ten bude mít čtyřicet bytů a příslušné zázemí. Město však plánuje podat pomocnou ruku i ostatním občanům. Letos zahájí přípravné práce na stavebních pozemcích pro rodinné domky v lokalitě nazývané „Na Skřivánku“. Jestliže občané právě v dotazníkovém šetření projeví dostatečný zájem o koupi už postavených bytů v bytových domech, je možné, že se městu podaří získat firmu, jež začne s výstavbou bydlení už pro konkrétní zájemce. Umístění tohoto bydlení je jasné - návrh územního plánu nabízí pro bytové domy prostor pod čerpací stanicí směrem na Červenou Vodu.
Vedení města tedy požádalo potenciální zájemce o bytové jednotky o spolupráci. Chce vědět, o jakou velikost bytu by byl zájem (společně s přibližným údajem obytné plochy v metrech čtverečních) a jaký typ vlastnictví či spoluvlastnictví je nejvíce žádán. Případní zájemci mohou a nemusejí uvést své nacionále, mohou připojit své poznámky a připomínky. Odpovědi je možné poslat elektronicky nebo písemně, přičemž je shromažďuje podatelna městského úřadu.

(pá)