V rozhodnutí státní rostlinolékařské správy se uvádějí různé stupně opatření. Na stejném pozemku se nemá pěstovat kukuřice více než jednou během dvou po sobě následujících let. Pokud během tří let dvakrát, tak jen v kombinaci s ošetřením insekticidním přípravkem. Zpřísněná opatření na vymezených územích zakazují přesunování nadzemních částí nezpracovaných rostlin kukuřice do Polska a přikazují před přesunem na území Polska očistit mechanizační prostředky použité na kukuřičných polích.