Agrovenkov, obecně prospěšná společnost Pardubického kraje, za podpory nevládních územních organizací Agrární komory a Zemědělského svazu jednotlivých okresů připravil I. ročník soutěže o potravinářský výrobek pod názvem „MLS Pardubického kraje pro rok 2007“, který se uskuteční na pardubickém závodišti dne 8. září 2007. Hlavním cílem akce je podpora českých výrobků a výrobců.

Této soutěže se zúčastní výrobci z Pardubického kraje v těchto odvětvích: mlýnské a pekárenské výrobky, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, výrobky z medu a ostatní. Z oslovených výrobců uvedených kategorií se do soutěže přihlásilo celkem 23 potravinářů a do vlastní soutěže je přihlášeno 70 výrobků. Odborná porota z přihlášených výrobků vybere a vyhodnotí nejlepší výrobky a výrobce jednotlivých kategorií, kteří od organizátorů obdrží ceny, diplomy a dekrety. Z okresu Ústí nad Orlicí se do soutěže přihlásilo sedm prvovýrobců – masné výrobky: Jatka Lanškroun, s. r. o., TORO Vysoké Mýto a. s., Řeznictví Felgr Jiří, s. r. o., Sloupnice, Klášterecké masné pochoutky, a. s.; pekárenské výrobky: Štefanovo pekařství Česká Třebová, Pekárna Libchavy; mléčné výrobky: Choceňská mlékárna s. r. o.

Vlastní soutěž proběhne 8. září 2007 a je součástí programu 9. mezinárodní výstavy o koních a lidech „ Koně v akci“, která na závodišti proběhne ve dnech 7. – 9. září 2007 od 9,00 do 18,00 hodin s bohatým doprovodným programem. Organizátoři děkují všem prvovýrobcům, kteří se do soutěže přihlásili a také všem návštěvníkům závodiště, kteří přijdou do pavilonu A ocenit, ochutnat a zakoupit potravinářské výrobky českých výrobců. Pro tyto návštěvníky Agrovenkov, o. p. s. připravil soutěž uvedených výrobků. Každý návštěvník pavilonu A obdrží „hlasovací lístek“ k laickému hodnocení výrobků a z odevzdaných kuponů vylosovaní výherci získají hodnotné ceny.

Přijďte podpořit I. ročník soutěže, jejímž mottem je: „ Do českých domácností patří české výrobky“. Další podrobnosti získáte na webových stránkách www.agrovenkov.cz