Konkurzní správce rozprodal majetek a po odečtení výdajů zbylo pro věřitele zhruba 875 000 korun. Jejich pohledávky byly přes devět milionů, takže dostanou asi devět procent. Zajišťovací fond družstevních záložen je největším věřitelem s celkem osmi miliony korun, protože vyplácel poškozeným družstevníkům pojištěné vklady. Věřitelé mají poslat správci bankovní spojení či adresu, kam peníze zaslat. Svým členům kampelička přestala vyplácet vklady v roce 1999. Viníkem pádu záložny je Jaroslav Propš, který byl v roce 2003 odsouzen k podmíněnému trestu vězení na tři roky se zkušební lhůtou pěti let.