Celková částka projektu se vyšplhá na půl miliardy korun, z nichž asi 300 milionů zaplatí Evropská unie. Dokončení stavby se předpokládá na říjen 2009. Hlavní částí investice je rekonstrukce čistírny odpadních vod. Po dokončení by čistota vod měla plnit normy na čištění vod platné do roku 2010.