Nejméně lidí bez práce je na Litomyšlsku (1,2 %) a Poličsku (1,4 %), nejvíce naopak na Moravskotřebovsku (4,7 %), Svitavsko přesně kopíruje celookresní hladinu nezaměstnanosti. Na Moravskotřebovsku není jediná obec, která by spadla pod okresní průměr. Nejtíživěji nezaměstnanost dopadá na obce Vysoká (12 %), Vrážné (11,6 %), Hartinkov (11,1 %), Radkov (10 %) a Želívsko (9,5 %). Z průměru se na Litomyšlsku vymyká pouze Řídký, kde je 6,7 procent lidí bez práce. Vyšší než pětiprocentní nezaměstnanost sužuje dalších šestnáct obcí. Až na jednu jsou všechny na Moravskotřebovsku.