Proti tomu se chce postavit společnost Foxconn, která se pomocí svých zaměstnanců a médií pokusí vybrat ty, kteří si pomoc nejvíce zaslouží. Vyhlásila proto tříkolovou soutěž s názvem X-DAY. V jejím závěru se mezi sebou utkají ti nejlepší, již si rozdělí 400 tisíc korun, které společnost do projektu vložila.

Do soutěže se může zapojit kdokoli, kdo vyplní formulář. Jediným kritériem je souvislost s Pardubickem nebo Kutnohorskem, jelikož společnost se zasazuje o podporu obyvatel, projektů a akcí v regionech, ve kterých působí. Poté se vybere 15 žadatelů z Pardubic a stejný počet také z Kutné Hory, kteří budou pozváni na zářijový X-DAY.

Během něj proběhne v každém z měst semifinále a pětičlenné finále, při němž soutěžící představí svou žádost a zodpoví dotazy poroty. Ta poté rozhodne o rozdělení finanční částky mezi finalisty.   (las)