Tohoto setkání se také zúčastnil předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiří Papež, poslanec Jiří Čepelka a radní Pardubického kraje pro zemědělství Petr Šilar.

Nové zákony

Předseda zemědělského výboru informoval zemědělce o současné přípravě zemědělské legislativy. Tedy zákona o krmivech, veterinárního zákona, o přimíchávání řepkového metylesteru do nafty od 1. září letošního roku a také o otázce prodeje půdy cizím státním příslušníkům. V této věci předseda zdůraznil, že bude snaha zemědělského výboru, aby vyjednané podmínky z přístupové dohody z Kodaně platily až do roku 2011. Přítomní zemědělci se zajímali o rozjezd nového evropského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Zvláště je zajímala otázka možnosti hospodaření v méně příznivých oblastech. J

iří Papež doporučil přítomným zemědělcům, aby řádně zvážili, zda vstoupí do nového programu EAFRDu nebo zůstanou ve stávajícím režimu. Jedním z rizik, na které upozornil, je krátký čas na seznámení s podmínkami a pravidly nového programu a s tím spojená větší administrativní náročnost.

Navštívili Avenu

Oba poslanci také navštívili v Dlouhé Třebové zemědělskou společnost Avena, společnost s ručením omezeným. Zde se seznámili s historií podniku, který vznikl ze státního statku a hospodaří v těsném sousedství dvou největších měst Ústí nad Orlicí a České Třebové. Prohlédli si provoz mléčné farmy a zajímali se o problémy s odbytem, konkurenceschopností produktů českých zemědělců a s podmínkami vytvářených státem a to včetně dotační politiky. Jiří Papež také diskutoval s ředitelem Choceňské mlékárny, spol. s ručením omezeným, Petrem Markem o možné podpoře českých potravinářských výrobků ze strany státu.