„Investice do nových částí zkušebny OEZ nám umožnila rozšíření typů prováděných zkoušek, ověřování charakteristik přístrojů při extrémních teplotách, mechanických trvanlivostí či vlivu vysokého napětí na chování materiálů. Dále dokážeme provádět mechanická měření na unikátních 3D zařízeních s vyhodnocováním a záznamem měřených veličin a nově jsme pořídili i vybavení pro zkoušky elektronických komponentů z hlediska elektromagnetické kompatibility," vysvětlil vedoucí výzkumu a vývoje OEZ Jiří Lipenský.
Zásadní zvětšení plochy vývojové zkušebny podle jeho slov umožnilo navýšit počet testovacích zařízení a vytvořit odpovídající pracovní prostředí pro rozšiřující se tým zkušebních techniků. „Nyní jsme schopni vlastními silami zajistit velkou většinu zkoušek pro projekty výzkumu a vývoje, na kterých pracujeme nebo spolupracujeme," dodal Lipenský. Do vývojových projektů OEZ a Siemens je nyní v Letohradu zapojeno více než sto pracovníků. (zr)