Klinickou studii zkoumající vliv chondroprotektiv na příznaky osteoartrózy prezentovali v Praze zástupci Revmatologického ústavu. Práce prokázala významný rozdíl v poklesu bolestivosti kolenních kloubů na 95procentní hranici pravděpodobnosti mezi českým přípravkem Geladrink Forte a neúčinným placebem po tříměsíční léčbě. Kolagenní arthronutraceutikum od společnosti Orling z Ústí nad Orlicí je tak jediným komplexním přípravkem na světě s účinností objektivně potvrzenou klinickou studií podle zásad “Medicíny založené na důkazech”.

Bezpečný preparát

Jeho unikátnost spočívá v kombinaci vysokých obsahů účinných kolagenních peptidů a symptomaticky pomalu působících látek označovaných jako SYSADOA, která doporučují odborníci z Evropské ligy proti revmatismu. Placebem kontrolovanou a dvojitě zaslepenou studii, kdy ani lékař neví, co pacient užívá, provedl autorský tým vedený ředitelem Revmatologického ústavu profesorem Karlem Pavelkou. Na pěti specializovaných pracovištích v Praze, Brně, Pardubicích, Ostravě a v Českých Budějovicích bylo do 90denního průzkumu zařazeno 150 pacientů s osteoartrózou kolena. Klinická studie objektivně prokázala pozitivní vliv složení Geladrinku Forte na pokles bolestí kloubů. Unikátní kombinace kolagenních peptidů, chondroprotektiv, resp. SYSADOA, antioxidantů a dalších látek podporujících metabolizmus kloubních tkání napomáhá komplexnímu přístupu v léčení příznaků nejen osteoartrózy, která postihuje až 12 procent populace.

Podle hlavního řešitele studie a ředitele Revmatologického ústavu v Praze prof. Karla Pavelky byl rozsah snížení bolesti u pacientů léčených preparátem Geladrink Forte v rozsahu jako při užití nesteroidních antirevmatik. Ta však vyvolávají řadu nežádoucích účinků. “Některé mohou být i život ohrožující, jako například žaludeční vředy komplikované krvácením. Naproti tomu Gela〜drink je preparát naprosto bezpečný,” zdůrazňuje profesor Pavelka. Geladrink Forte, jediný přípravek na světě s účinností objektivně potvrzenou klinickou studií podle zásad “Medicíny založené na důkazech”, vyrábí Orling, s. r. o., Ústí nad Orlicí. “Práce předních českých revmatologů má zásadní význam pro odbornou i laickou veřejnost, pro lékaře i pacienty. Vědecké objasnění účinnosti kombinovaných kolagenních arthronutraceutik dává totiž možnost jasné volby mezi skutečně efektivními přípravky k ochraně a výživě kloubů a pohybového ústrojí a mezi preparáty, které tento objektivní průkaz nemají,” říká jednatelka společnosti Kateřina Dušková. Orling zaměstnává 35 lidí a v oboru působí 15 let. Spoluzakladatelem firmy je významný český revmatolog a přední odborník na biochemii pojivových tkání, pardubický rodák profesor Milan Adam, který v roce 2003 v Paříži obdržel prestižní cenu UNESCO za celoživotní přínos lékařské vědě.

Export na východ

Orling Ústí nad Orlicí je dnes největším světovým producentem kombinovaných kolagenních arthronutraceutik k ochraně a výživě kloubů a pohybového ústrojí. Na českém trhu s touto komoditou firma zaujímá 92procentní podíl. Největšími tuzemskými odběrateli kolagenních, resp. želatinových přípravků z Ústí nad Orlicí jsou Phoenix lékárenský velkoobchod, Pharmos, Alliance UniChem, Elefant nebo GEHE Pharma. Export společnosti Orling se na celkových tržbách podílí dvaceti procenty a směřuje zejména do východní Evropy a do Asie. K nejperspektivnějším zahraničním trhům Orlingu patří Rusko, Polsko, Turecko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Ukrajina a Írán.