O přiblížení činnosti této organizace jsme požádali Janu Studenou, vedoucí Oblastní kanceláře Orlicko Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

Co především najdou návštěvníci za dveřmi vaší kanceláře?

„Jsme ´úřadem´, který příchozí přivítá a bude mu nápomocen s radou a pomocí kterýkoliv úřední i mimoúřední den. Úřadem, který v dnešní, pro podnikání nesnadné době bere možnost pomoci podnikatelům zcela vážně a snaží se pro ně udělat maximum. Každopádně se podnikatelům snažíme pomoci, jak to jen jde, přijít mohou kdykoliv. Jsme pro ně spíše partnery a v častých případech i jakýmisi spolupracovníky, ne úřadem od nich odosobněným.“

V čem konkrétně spočívá vaše práce?

„Kancelář funguje jako pobočka krajské hospodářské komory, není tedy samostatným právním subjektem, a proto poskytuje stejné služby jako její krajská centrála. Naší hlavní náplní je spravovat členskou základnu za region Orlicko. Právě před několika dny se uskutečnilo setkání členů spojené s ohlédnutím za činností v uplynulém roce a plány do budoucna. Dále organizujeme pro podnikatele odborná školení a semináře týkající se aktuálních témat v oblasti podnikání, aktuálních změn v zákonech, bezpečnosti práce a podobně. Náplní informačního místa pro podnikatele i mým je vyřizování a řešení dotazů podnikatelů. Odpovědi jsou pro podnikatele zdarma a při jejich vyřizování můžeme využít řadu kontaktů na celou síť oborových informačních míst a jejich odborníky. Jinak obchodní a osobní vztahy členů odlehčujeme pořádáním společenských a sportovních akcí, například v říjnu budeme pořádat pátý ročník bowlingového turnaje, v listopadu organizujeme setkání podnikatelů.“

Z čeho organizace žije?

„Nejsme zřízeni za účelem zisku, náš rozpočet je vyrovnaný. Členské příspěvky jsou jen částí našich příjmů, od roku 2006 jsou pro naše členy daňově uznatelným nákladem. Další příjmy plynou z vystavování certifikátů o původu a ATA karnetů, které se více využívaly v době před vstupem do Evropské unie. Dále z organizování odborných seminářů a dalších akcí za poplatky. Ty však nejsou vysoké, aby byly přístupné všem. Hospodářské komory jsou nyní pověřeny také provozem informačních míst pro podnikatele. Jejich hlavním posláním je zajišťovat a předávat firmám informace o podmínkách podnikání nejen v místě jejich působení, ale i v rámci jednotného evropského trhu.“

Kolik podnikatelů sdružujete?

„V rámci celého kraje je členem krajské hospodářské komory asi čtyři sta podnikatelských subjektů, v rámci Orlickoústecka přibližně šest desítek. Informační služba je určena nejen pro členy komory, ti však dostávají daleko větší informační podporu například zasíláním zahraničních nabídek a poptávek prostřednictvím e-mailu, pozváním na některé akce spojené třeba se setkáním se zahraničními podnikateli apod.“

Jaký typ informací podnikatele nejvíce zajímá?

„V současné době jsou to především programy podpory ze strukturálních fondů Evropské unie na nové programovací období 2007 - 2013. Je obecně známo, že patová situace po loňských červnových volbách přispěla k tomu, že stát v tomto ohledu ve vztahu k Evropské unii trochu ´zaspal´. Nyní je nejaktuálnější podávání žádostí o finance do programů Rozvoj a Marketing, které jsou vyhlášeny v rámci OPPI a jsou určeny pro podniky ve zpracovatelském průmyslu a nově i velkoobchody.“

Co vás nejvíce překvapuje na podnikatelské sféře?

„O čem podnikání je, jsem dobře věděla z domova i od přátel, ale sama jsem nikdy nepodnikala. Nejedná se o žádnou procházku růžovým sadem a je-li člověk poctivý je to naopak o velké dřině a odříkání. Někdy mě proto trochu překvapuje, že v době, kdy jsou informace drahé, není služba spojená s jejich ziskem, která je navíc zdarma, více využívaná. Někteří naši členové již dobře vědí, že jim všechno seženeme anebo alespoň předáme kontakt na někoho, kdo jim potřebnou informaci a pomoc poskytne, ale to se z mého pohledu stále týká menšiny. Samozřejmě příjemně mě překvapuje chuť lidí podnikat, zaměstnávat lidi a dávat jim práci, starat se a stresovat v době častých legislativních změn, nepřesných výkladů zákonů a vůbec složitosti samotné legislativy, zpřísňování podmínek podnikání, ať už v oblasti bezpečnosti práce, pojištění atd. Ohromně jim v tomto fandím a držím palce, protože přes veškerou naši nabídnutou pomoc, to hlavní zůstává samozřejmě na nich.“