Jejím členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodník rejstříku nebo vlastníci živnostenský list. Členství v hospodářské komoře je dobrovolné. Oblastní kancelář Orlicko sídlí v České Třebové, v ulici Nádražní.