Akce, nad jejíž konáním převzal záštitu náměstek hejtmana Roman Línek, se zúčastnilo více jak šedesát starostů a radních z Pardubického kraje. Jedním z řečníků byl náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Koliba. Ten popsal aktuální programy ministerstva, ze kterých mohou obce čerpat.

Upozornil na novou úpravu soustředěné pomoci státu postiženým regionům a na připravovaný národní program podpory cestovního ruchu. V závěrečné diskusi fundovaně odpověděl na četné dotazy účastníků. Ti s potěšením přijali nabídku Jiřího Koliby k mailovému i osobnímu setkání, při řešení konkrétních problémů, které se mohou v jednotlivých případech vyskytnout.

(čad)