Ke konci července evidoval Úřad práce v Ústí nad Orlicí celkem 4102 uchazečů o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 3844 uchazečů dosažitelných. Meziměsíčně stoupl počet dosažitelných uchazečů o 231, meziroční pokles činil 1 102 osob. Úřad práce evidoval 2362 žen, což tvoří 57,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

V průběhu července se nově zaevidovalo 697 osob, což je o 209 osob více než v předchozím měsíci a o 21 méně než v červenci minulého roku. Z celkového počtu nově zaevidovaných osob bylo 29 samostatně výdělečně činných. Vyřazeno z evidence úřadu práce bylo v červenci celkem 517 uchazečů. Ke sledovanému datu bylo registrováno 237 absolventů škol všech stupňů vzdělání (včetně uchazečů po ZŠ), což znamená meziměsíční nárůst o 33 osob, meziroční pokles činil 100 osob. Na celkové nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí se absolventi podílejí 5,8 %. Při sledování vzdělanostní struktury všech uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci k 30. 6. 2007, tvoří největší skupinu uchazeči vyučení – 37,4 %.

Míra nezaměstnanosti k 30. červenci činila 5,3 % (z uchazečů dosažitelných) a meziměsíčně stoupla o 0,4 procentního bodu, meziročně poklesla o 1,4 procentního bodu. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána na Králicku 7,7 % a Českotřebovsku také 7,7 %. Nejvyšší celková průměrná délka nezaměstnanosti byla na Českotřebovsku, a to 23,2 měsíců. Z hlediska profese uchazečů v evidenci úřadu práce jsou nejpočetněji zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1328), prodavači v obchodech (260), sekretářky, sekretáři (185), kuchaři (96), nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci (86), zedníci (84), elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (74), ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení (60), řidiči nákladních automobilů a tahačů (58), obchodní cestující (55), číšníci, servírky (52), montážní dělníci montující mechanická zařízení (46), ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení (40) a pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočetnictví, kalkulace (36).

K 31. červenci bylo Úřadem práce v Ústí nad Orlicí evidováno 2 644 volných míst. Oproti červnu došlo k nárůstu o 167 míst, při meziročním srovnání počet volných míst vzrostl o 715 míst. V měsíci červnu převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo zaučených: nástrojaři, kovodělníci, zámečníci (183), elektromechanici, opraváři a seřizovači (169), svářeči, řezači plamenem a páječi (164), obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (134), zedníci, kameníci, omítkáři (131), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (100), prodavači v obchodech (99), řidiči nákladních automobilů a tahačů (80), obsluha automatických nebo poloautomatických obráběcích strojů (74), kuchaři (66), atd. Z oborů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou žádáni ve větším množství ostatní techničtí pracovníci (44), obchodní cestující (38), strojírenští technici (33), úředníci ve skladech (30), projektanti a konstruktéři strojních zařízení, strojní inženýři (22), sekretářky, sekretáři (21). Celkový počet míst pro pomocné a nekvalifikované pracovníky činil 163.

V evidenci úřadu práce výrazně převažuje počet uchazečů nad počtem volných míst v těchto profesích: pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1328 uchazečů, 163 míst), sekretářky, sekretáři (185 uchazečů, 21 míst), prodavači (260 uchazečů, 99 míst), ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení (60 uchazečů, 3 místa), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (58 uchazečů, 6 míst), ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení (40 uchazečů a 4 místa), kuchaři (96 uchazečů a 66 míst), učitelé základních škol (34 uchazečů a 7 míst), pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče (22 uchazečů a 0 míst), pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočetnictví, kalkulace (36 uchazečů, 15 míst), atd.