To představuje 6750 uchazečů o zaměstnání, z nichž je dosažitelných 6628 osob. Jejich počet meziměsíčně sice o pár desítek klesl, ale loni ve stejném období Úřad práce v Ústí nad Orlicí evidoval o tři a půl tisíce uchazečů méně.

V květnu se na úřadu nově zaevidovalo 775 osob, což je o 332 méně než v předchozím sledovaném období. Byly mezi nimi dvě desítky osob samostatně výdělečně činných. Z evidence bylo vyřazeno 843 lidí. Nejvíce je nezaměstnaností stále postiženo Lanš〜krounsko, kde její míra dosahuje 12,7 procenta. Na nelichotivé špici je také Českotřebovsko s 11,4 procenty a Králicko s 9,5 procenty.

Nejvíc nezaměstnaných, 44 procent, je mezi vyučenými. Nejpočetněji jsou zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, prodavači v obchodech, sekretářky a sekretáři, nástrojaři, zámečníci nebo montážní dělníci montující mechanická zařízení.
Propast mezi počtem míst a uchazečů

V květnu bylo úřadem práce evidováno 367 volných míst, to je o 42 více než v dubnu, ale o 1184 méně než loni. Poptávka byla po obsluze strojů na výrobu plastových výrobků, zednících a obsluze automatických nebo poloautomatických montážních linek. Z celkového počtu volných míst bylo jen 36 pro pomocné a nekvalifikované pracovníky, kterých bylo celkem 1869. Stejná propast je mezi počty uchazečů a počtem volných míst u prodavačů, sekretářek i v dalších profesích.

***

K 31. 5. 2009 evidoval Úřad práce v Ústí nad Orlicí celkem 6 750 uchazečů o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 6 628 uchazečů dosažitelných*. Meziměsíčně klesl počet dosažitelných uchazečů o 39, meziroční nárůst činil 3 564 osob. Ke konci května 2009 evidoval úřad práce 3 295 žen, což tvoří 48,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.

V průběhu května se nově zaevidovalo 775 osob, což je o 332 osob méně než v předchozím měsíci a o 326 více než v květnu minulého roku. Z celkového počtu nově zaevidovaných osob bylo 21 samostatně výdělečně činných. Vyřazeno z evidence úřadu práce bylo v květnu celkem 843 uchazečů.
Ke sledovanému datu bylo registrováno 368 absolventů škol všech stupňů vzdělání (včetně uchazečů po ZŠ), což znamená meziměsíční pokles o 66 osob, meziroční nárůst činil 204 osob. Na celkové nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí se absolventi podílejí 5,5 %. Při sledování vzdělanostní struktury všech uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci k 31. 5. 2009, tvoří největší skupinu uchazeči vyučení – 44,2 %.

Míra nezaměstnanosti k 31. 5. 2009 činila 9,2 % (z uchazečů dosažitelných) a meziměsíčně tak zůstala stejná, meziročně vzrostla o 4,9 procentního bodu. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v okrese Ústí nad Orlicí zaznamenána na Lanškrounsku 12,7 %, Českotřebovsku 11,4 % a na Králicku 9,5 %. Nejvyšší celková průměrná délka nezaměstnanosti byla na Českotřebovsku, a to 15,3 měsíce.

Z hlediska profese uchazečů v evidenci úřadu práce jsou nejpočetněji zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1869), prodavači v obchodech (386), sekretářky, sekretáři (335), nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci (273), montážní dělníci montující mechanická zařízení (245), elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (199), kuchaři (148), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (144), zedníci, kameníci, omítkáři (124), úředníci ve skladech (121), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (116), řidiči nákladních automobilů a tahačů (98), číšníci, servírky (94), obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci (85) atd.

K 31. 5. 2009 bylo Úřadem práce v Ústí nad Orlicí evidováno 367 volných míst. Oproti dubnu 2009 došlo k nárůstu o 42 míst, při meziročním srovnání počet volných míst poklesl o 1 184 míst. V měsíci květnu 2009 převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo zaučených: obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (17), zedníci, kameníci, omítkáři (16), obsluha automatických nebo poloautomatických montážních linek (15), zpracovatelé pekárenských a cukrářských výrobků (11), kuchaři (10), číšníci, servírky (10), stavební podlaháři, parketáři a obkladači (7), obsluha tkacích a pletacích strojů (7) atd. Z oborů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou žádáni ve větším množství lékaři, ordináři (16), ostatní pracovníci ochrany a ostrahy (10), obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci (9), ostatní techničtí pracovníci (7), zprostředkovatelé finančních transakcí, obchodu s cennými papíry, devizami a makléři (7), pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočetnictví, kalkulace (7), programátoři (6). Celkový počet míst pro pomocné a nekvalifikované pracovníky činil 36.

Porovnání počtu uchazečů a volných míst. V evidenci úřadu práce výrazně převažuje počet uchazečů nad počtem volných míst v těchto profesích: pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1869 uchazečů, 36 míst), prodavači v obchodech (386 uchazečů, 6 míst), sekretářky, sekretáři (335 uchazečů, 1 místo), nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci (273 uchazečů, 5 míst), montážní dělníci montující mechanická zařízení (245 uchazečů, 3 místa), elektromechanici, opraváři, seřizovači (199 uchazečů, 0 míst), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (144 uchazečů, 1 místo), kuchaři (148 uchazečů, 10 míst), úředníci ve skladech (121 uchazečů, 1 místo), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (116 uchazečů, 3 místa), zedníci, kameníci, omítkáři (124 uchazečů, 16 míst), řidiči nákladních automobilů a tahačů (98 uchazečů, 4 místa), číšníci, servírky (94 uchazečů, 10 míst) atd.
* Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytováno hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené, protože ti všichni si podle metodiky ILO nemohou aktivně hledat práce a podle metodiky ILO nejsou považováni za nezaměstnané.