Letos nezaměstnanost klesala z lednových 5,1 procenta na únorových 5 procent. Březen přinesl výraznější pokles o 0,4 procenta, o další desetinu nezaměstnanost klesla v dubnu. V květnu se „usadila“ na hodnotě 4,3 procenta.

Úřad práce v Ústí nad Orlicí v červnu evidoval 3308 uchazečů o zaměstnání, z nichž 3079 bylo dosažitelných. Celkem 57 procent byly ženy. Zaevidovalo se 512 osob, vyřazeno naopak bylo 535 lidí. Mezi registrovanými bylo 151 absolventů škol všech stupňů vzdělání. Vyučení jsou mezi nezaměstnanými zastoupeni nejpočetněji, z celkového počtu uchazečů o zaměstnání jich bylo 39,4 procenta.

Neradostné prvenství ve výši i délce nezaměstnanosti stále drží Českotřebovsko: nezaměstnanost zde v červnu dosáhla 6,2 procenta a celková průměrná délka nezaměstnanosti 22,9 měsíce. Jen o desetinu procenta „lepší“ je situace na Králicku.

Ve sledovaném období úřad práce nabízel 1591 volných míst. Převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo zaučených, jako jsou elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení, svářeči, řezači plamenem a páječi, zedníci, kameníci, omítkáři, obsluha strojů na výrobu plastových výrobků, řidiči nákladních automobilů nebo tahačů.

Pro pomocné a nekvalifikované pracovníky v evidenci bylo jen 107 míst. Právě v jejich kategorii je nejvýraznější rozdíl mezi počtem uchazečů a volných míst: na 1086 uchazečů připadá 107 pracovních míst. Podobná „propast“ je u prodavačů, sekretářek, montážních dělníků nebo kuchařů. Žádná pracovní příležitost se nenašla pro řidiče osobních a malých dodávkových aut, pracovníky ochrany a ostrahy.

K 30. 6. 2008 evidoval Úřad práce v Ústí nad Orlicí celkem 3 308 uchazečů o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 3 079 uchazečů dosažitelných*. Meziměsíčně vzrostl počet dosažitelných uchazečů o 15, meziroční pokles činil 534 osob. Ke konci června 2008 evidoval úřad práce 1 892 žen, což tvoří 57 % z celkového počtu nezaměstnaných.
V průběhu června se nově zaevidovalo 512 osob, což je o 63 osob více než v předchozím měsíci a o 24 více než v červnu minulého roku. Z celkového počtu nově zaevidovaných osob bylo pouze 13 samostatně výdělečně činných. Vyřazeno z evidence úřadu práce bylo v červnu celkem 535 uchazečů.
Ke sledovanému datu bylo registrováno 151 absolventů škol všech stupňů vzdělání (včetně uchazečů po ZŠ), což znamená meziměsíční pokles o 13 osob, meziroční pokles činil 53 osob. Na celkové nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí se absolventi podílejí 4,6 %. Při sledování vzdělanostní struktury všech uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci k 30. 6. 2008, tvoří největší skupinu uchazeči vyučení – 39,4 %.
Míra nezaměstnanosti k 30. 6. 2008 činila 4,3 % (z uchazečů dosažitelných) a meziměsíčně tak zůstala na stejné výši, meziročně poklesla o 0,7 procentního bodu. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v okrese Ústí nad Orlicí zaznamenána na Českotřebovsku 6,2 % a na Králicku 6,1 %. Nejvyšší celková průměrná délka nezaměstnanosti byla na Českotřebovsku, a to 22,9 měsíců.
Z hlediska profese uchazečů v evidenci úřadu práce jsou nejpočetněji zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1086), prodavači v obchodech (225), sekretářky, sekretáři (173), montážní dělníci montující mechanická zařízení (96), nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci (77), kuchaři (76), zedníci, kameníci, omítkáři (59), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (59), úředníci ve skladech (50), odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení (50), elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (43), číšníci, servírky (43), pracovníci ochrany a ostrahy (40), obchodní cestující (34) atd.
K 30. 6. 2008 bylo Úřadem práce v Ústí nad Orlicí evidováno 1 591 volných míst. Oproti květnu došlo k nárůstu o 40 míst, při meziročním srovnání počet volných míst poklesl o 886 míst. V měsíci červnu převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo zaučených: elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (233), svářeči, řezači plamenem a páječi (157), zedníci, kameníci, omítkáři (128), obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (67), řidiči nákladních automobilů a tahačů (67), nástrojaři, kovodělníci, zámečníci (64), prodavači v obchodech (45), lakýrníci a pracovníci v příbuzných oborech (30), mechanici a opraváři motorových vozidel (25), obsluha automatických nebo poloautomatických kovoobráběcích strojů (24), zpracovatelé masa (22), řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají (20) atd. Z oborů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou žádáni ve větším množství obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci (19), ostatní techničtí pracovníci (18), strojvedoucí (17), pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočetnictví, kalkulace (16), technici v kartografii, konstruktéři, kresliči a zeměměřiči (13), úředníci ve skladech (12). Celkový počet míst pro pomocné a nekvalifikované pracovníky činil 107.
Porovnání počtu uchazečů a volných míst. V evidenci úřadu práce výrazně převažuje počet uchazečů nad počtem volných míst v těchto profesích: pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1086 uchazečů, 107 míst), prodavači v obchodech (225 uchazečů, 45 míst), sekretářky, sekretáři (173 uchazečů, 11 míst), montážní dělníci montující mechanická zařízení (96 uchazečů, 17 míst), kuchaři (76 uchazečů a 15 míst), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (59 uchazečů, 0 míst), ostatní odborní administrativní pracovníci (50 uchazečů, 2 místa), ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení (40 uchazečů, 0 míst), úředníci ve skladech (50 uchazečů, 12 míst) atd..* Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytováno hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené, protože ti všichni si podle metodiky ILO nemohou aktivně hledat práce a podle metodiky ILO nejsou považováni za nezaměstnané. Zdroj: úřad práce