K 31. 8. 2008 evidoval Úřad práce v Ústí nad Orlicí celkem 3 724 uchazečů o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 3 537 uchazečů dosažitelných*. Meziměsíčně vzrostl počet dosažitelných uchazečů o 182, meziroční pokles činil 317 osob. Ke konci srpna 2008 evidoval úřad práce 2 161 žen, což tvoří 58,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

V průběhu srpna se nově zaevidovalo 608 osob, což je o 99 osob méně než v předchozím měsíci a o 11 méně než v srpnu minulého roku. Z celkového počtu nově zaevidovaných osob bylo 10 samostatně výdělečně činných. Vyřazeno z evidence úřadu práce bylo v červenci celkem 443 uchazečů.
Ke sledovanému datu bylo registrováno 273 absolventů škol všech stupňů vzdělání (včetně uchazečů po ZŠ), což znamená meziměsíční nárůst o 70 osob, meziroční pokles činil 37 osob. Na celkové nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí se absolventi podílejí 7,3 %. Při sledování vzdělanostní struktury všech uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci k 31. 8. 2008, tvoří největší skupinu uchazeči vyučení – 38,1 %.

Míra nezaměstnanosti k 31. 8. 2008 činila 4,9 % (z uchazečů dosažitelných) a meziměsíčně tak vzrostla o 0,2 procentního bodu, meziročně poklesla o 0,5 procentního bodu. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v okrese Ústí nad Orlicí zaznamenána na Českotřebovsku 6,9 % a na Králicku 6,3 %. Nejvyšší celková průměrná délka nezaměstnanosti byla na Českotřebovsku, a to 21,2 měsíců.

Z hlediska profese uchazečů v evidenci úřadu práce jsou nejpočetněji zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1134), prodavači v obchodech (253), sekretářky, sekretáři (209), montážní dělníci montující mechanická zařízení (122), kuchaři (97), nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci (84), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (73), zedníci, kameníci, omítkáři (54), číšníci, servírky (54), odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení (53), elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (50), úředníci ve skladech (50), obchodní cestující (48), pracovníci ochrany a ostrahy (43) atd.

K 31. 8. 2008 bylo Úřadem práce v Ústí nad Orlicí evidováno 1 275 volných míst. Oproti červenci došlo k nárůstu o 233 míst, při meziročním srovnání počet volných míst poklesl o 1 410 míst. V měsíci srpnu převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo zaučených: svářeči, řezači plamenem a páječi (102), zedníci, kameníci, omítkáři (74), obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (70), řidiči nákladních automobilů a tahačů (63), nástrojaři, kovodělníci, zámečníci (54), prodavači v obchodech (44), stavební podlaháři, parketáři a obkladači (40), obsluha vysílacího telekomunikačního zařízení (35), číšníci, servírky (25), kuchaři (24), elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (24) atd. Z oborů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou žádáni ve větším množství strojvedoucí (17), obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci (15), ostatní techničtí pracovníci (13), zprostředkovatelé finančních transakcí, obchodu s cennými papíry (10), stavební technici (9), technici v kartografii, konstruktéři, kresliči a zeměměřiči (9), sekretářky, sekretáři (9). Celkový počet míst pro pomocné a nekvalifikované pracovníky činil 134.

Porovnání počtu uchazečů a volných míst. V evidenci úřadu práce výrazně převažuje počet uchazečů nad počtem volných míst v těchto profesích: pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1134 uchazečů, 134 míst), prodavači v obchodech (253 uchazečů, 44 míst), sekretářky, sekretáři (209 uchazečů, 9 míst), montážní dělníci montující mechanická zařízení (122 uchazečů, 16 míst), kuchaři (97 uchazečů a 24 míst), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (73 uchazečů, 2 místa), ostatní odborní administrativní pracovníci (53 uchazečů, 2 místa), úředníci ve skladech (50 uchazečů, 4 místa), ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení (43 uchazečů, 0 míst) atd..

* Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytováno hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené, protože ti všichni si podle metodiky ILO nemohou aktivně hledat práce a podle metodiky ILO nejsou považováni za nezaměstnané.