To je o 215 méně než v květnu. Vyjádřeno procenty, míra nezaměstnanosti v červnu činila 9,35 procenta a snížila se tak o 0,25 procentního bodu. Mezi nezaměstnanými mírně převažovali muži. S nejvyšší nezaměstnaností stále „bojuje“ Českotřebovsko, kde se vyšplhala na 11,7 procenta, Vysokomýtsko (s hodnotou 10,3 procenta) a Ústecko, kde v červnu dosáhla hodnoty 10,1 procenta.

Ve sledovaném období se nově zaevidovalo 618 osob, z nichž 42 bylo samostatně výdělečně činných. Vyřazeno z evidence naopak bylo 931 uchazečů. Mezi uchazeči bylo registrováno 337 absolventů škol, včetně těch se základním vzděláním.Nejpočetněji byli opět zastoupeni absolventi vyučení. Z hlediska profese byli v evidenci úřadu práce nejpočetněji zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, prodavači v obchodech, sekretářky a sekretáři. V porovnání s květnem o necelých pět desítek vzrost počet volných pracovních míst. V nabídce jich bylo 644. Převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo zaučených v oborech elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení a přístrojů.

(zr)