Nezanedbatelnou roli ovšem hrají i místní lobby, a to sportovní i kulturní.

Jde o nemalé finance

Už třetí volební období je ústeckým místostarostou Luboš Bäuchel. Sám přišel do funkce z tělovýchovy, tělovýchovu a kulturu v bývalém okresním městě má už řadu let v „popisu práce“.

„Pokud budeme chtít srovnávat, kolik financí jde z městské pokladny pro kulturu a kolik pro sport, musíme brát ohled na to, kolik je ve městě sportovních subjektů a sportovních aktivit a kolik je subjektů a aktivit souvisejících s kulturou,“ řekl Deníku. Jak dodal, při srovnávání je třeba vedle sebe dát pravidelné dotace do sportu a kultury a pak také investice a opravy zařízení, která sportu nebo kultuře slouží. „Je nutné si také uvědomit, že zatímco má město tři příspěvkové organizace působící v oblasti kultury, tedy

Klubcentrum, muzeum a knihovnu, v oblasti sportu nic takového není,“ uvedl. Není bez zajímavosti uvést, že např. městská knihovna měla v roce 2000 příspěvek města ve výši 2,623 milionu korun, v roce 2003 to bylo již 3,120 milionu a v roce 2008 pak 4,395 milionu. Příspěvky z městské kasy dostávají ovšem vedle městských zařízení také místní základní umělecká škola, Nadační fond Mistra J. Kociana, Klub přátel umění, další finance směřují pak do zájmových činností kulturních organizací (v roce 2008 jde o bezmála 700 tisíc korun).

Nejsou jen akce, ale také investice

Do grantů ve sportu poskytlo město Ústí nad Orlicí v roce 2000 1,640 milionu korun, 1,400 milionu v roce 2003 a 2,120 milionu v roce 2008. Pravidelné dotace získávájí další tři velké akce – tenisový Rieter cup, lyžařské závody Skiinterkritérium a závody do vrchu Ústecká 21.

Pokud chceme obě oblasti porovnávat komplexně, nesmíme zapomenout na velké investiční akce. V roce 2000 bylo investováno 40 milionů do výstavby aquaparku, miliony „šly“ v minulých letech do zimního stadionu, vybudovala se nová atletická dráha na velkém stadionu, město se podílí na stavbě cyklostezek nebo na umělé trávě na fotbalovém stadionu… Když se podíváme na investice v kultuře, můžeme zmínit prostředky věnované do soch ve městě, rekonstrukci suterénu a sociálního zařízení v kulturním domě, končící rekonstrukci Hernychovy vily a Malé scény.

„Myslím si, že situace je v obou směrech poměrně srovnaná. Samozřejmě, že mi chybí třeba modernizace některých zařízení v Roškotově divadle nebo rozšíření zimního stadionu, ale myslím si, že by si v Ústí kultura a sport neměly až tak co vyčítat. Městský rozpočet samozřejmě nemá šanci postihnout úplně všechno, ale jsem přesvědčen o tom, že podpora obou oblastí ze strany města je dobrá,“ prohlásil Luboš Bäuchel.

Za nezanedbatelný přínos ve vztahu ke kultuře ve městě je bezesporu možné označit také pravidelné pořádání slavností „Město v pohybu – týden dobré pohody“, podobně i Ústecké Vánoce, jež trvají po celou dobu adventu. „Dotovat dobré a potřebné aktivity je úlohou města,“ uzavřel Bäuchel.

Hodně záleží na zastupitelstvech

Podobně bychom asi mohli rozebírat situaci i v jiných obcích a městech. Asi všude najdeme nové stavby a počiny na poli sportu i kultury. A všude ovšem zaslechneme ono známé „na to nebo ono se dává víc…“ Hodně záleží na v úvodu zmíněném složení zastupitelstev. A tedy vlastně na tom, jak a koho lidé v jednotlivých místech volí. Jsou–li zastupitelstva i obsazení radnic vyváženy, není v poměru sport vers. kultura větších problémů. To je ovšem hodně ideální situace, a ideál, jak známo, spíše neexistuje.