V popelnicích končí už daleko méně papíru

Lanškroun - Město tu každoročně zvyšuje počty kontejnerů na tříděný odpad a obyvatelé je využívají stále více. Objem vytříděného odpadu od roku 2002 pravidelně stoupá, směsného komunálního odpadu je naopak rok od roku méně.

Zatímco v roce 2002 lidé do popelnic vyhodili více než 2 tisíce tun komunálního odpadu, v loňském roce to bylo už „jen“ 1700 tun. Zbývající odpad domácnosti vytřídily. Rekordmanem v této oblasti je papír zatímco v roce 2002 tabulky ukazují objem vytříděného papíru pouhých 16 tun, v loňském roce to bylo až neuvěřitelných 272 tun! Podobné je to u skla, kde objem za stejné časové období narostl o přibližně 90 tun na současných 177 tun, či u plastů v roce 2002 lidé vytřídili 41 tun, v roce 2011 už 105 tun. Podobné je to také u kovů, kde došlo k prudkému nárůstu v roce 2005. Tehdy lidé odevzdali 387 tun kovového odpadu, o rok dříve to bylo pouhých 36 tun.

„Domnívám se, že zvyšování objemu tříděného odpadu je výsledkem správného přístupu domácností k jeho třídění, ale také výchovou ve školách a v neposlední řadě i snahou města poskytnout občanům vhodné podmínky. Proto se snažíme zvyšovat počty kontejnerů, poskytovat dostatek informací a podílet se na aktivitách ekologické výchovy,“ řekla starostka města Stanislava Švarcová. Kromě sběru plastů, papíru, barevného i bílého skla či kovů město uvažuje také nad zavedením sběru bioodpadu. K celkovému počtu 159 kontejnerů tak v brzké době možná přibudou další.

S dovybavením měst nádobami na tříděný odpad pomáhá autorizovaná obalová společnost Eko-Kom, která s Pardubickým krajem a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje od roku 2003 realizuje projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“.

„Jde o projekt, jehož cílem je zahustit síť sběrných míst tak, aby byla snadno dostupná občanům. Díky tomuto projektu bezplatně obcím zapůjčíme na dobu neurčitou kontejnery na tříděný odpad. Podmínka je jediná, aby obec byla zapojena do systému Eko-Kom,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti Eko-Kom. Tento celorepublikový systém zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu vznikl před 13 lety. Systém je založen na spolupráci měst, obcí a průmyslových podniků a zajišťuje, aby odpady byly spotřebitelem vytříděny, sběrovou technikou svezeny, následně profesionálně dotříděny a využity jako druhotná surovina.

Ústí rozšířili síť o nové zvony na elektroodpad a použitý textil

Ústí n. O. - Město patří k těm sídlům, která nepovažují třídění odpadů za zbytečnost. Naopak. Radnice postupně pracuje na rozšiřování sběrné sítě a vcelku se jí daří. Občané mají k dispozici již 184 barevných kontejnerů.

Statistiky říkají, že v roce 2011 občané Ústí vytřídili více než 127 tun papíru, 111 tun plastů a dohromady téměř 166 tun bílého a barevného skla. Město se tak řadí k těm, která třídění, a tedy i ochranu životního prostředí, neberou na lehkou váhu. "Máme ve městě přesně 184 kontejnerů na 48 stanovištích. Nedávno jsme posílili tzv. zvonové místo na sídlišti Dukla a na dvou místech zpevnili plochy pro umístění zvonů. Také jsme na vybraných stanovištích vyměnili zvony na plasty a papír za klasické kontejnery, od toho si slibujeme snazší manipulaci s odpadem,“ jmenuje starosta města Petr Hájek proběhlé úpravy a dodává: „Již během letošního února se nám podařilo na území města umístit čtyři stacionární kontejnery na vysloužilé elektrospotřebiče a dva na použitý textil. Rovněž bychom chtěli pokračovat s rozšiřováním sběrné sítě nové zvonové hnízdo plánujeme umístit, na žádost místního osadního výboru, v Hylvátech.“

Město Ústí nad Orlicí se také zabývá myšlenkou zřídit komunitní kompostárnu k využití biologického materiálu z údržby veřejné zeleně a zahrad na území města. Ústí se věnuje i propagaci třídění odpadů každoročně vydává brožuru s informacemi o možnostech odevzdávání jednotlivých odpadů, o přistavování velkoobjemových kontejnerů apod. Tento informační materiál je zdarma distribuován do všech domácností.

„Ústí nad Orlicí je skutečně jedním z měst v kraji, které můžeme považovat za ukázku správného přístupu k třídění odpadů. Těší mne, že se třídění stává v mnoha domácnostech samozřejmostí, a to jistě také díky přístupu samosprávy. Třeba zrovna Ústí nad Orlicí bude městem, které díky svému úsilí letos zvítězí v naší soutěži obcí v třídění odpadů O perníkovou popelnici,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer autorizované obalové společnosti Eko-Kom. Tato společnost vznikla před 13 lety a jako nezisková organizace vytvořila a provozuje celorepublikový systém zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu. Také v Pardubickém kraji je partnerem měst a obcí v oblasti sběru tříděného odpadu.

Děti i dospělí v Žamberku každý rok vytřídí tuny odpadů

Žamberk - Ve městě meziročně stoupá množství vytříděného odpadu v řádech tun. Je to nejen díky husté síti sběrných míst, ale také kvůli osvětové kampani, kterou město i další instituce v Žamberku pravidelně realizují.

„O třídění odpadů mají naši občané zájem, což se projevuje ve množství vytříděného odpadu. Snažíme se je v tom podporovat všemi možnými způsoby. Počet kontejnerů sice už nestoupá tak strmě jako dřív, ale každý rok jich několik nakoupíme. Prozatím je umísťujeme do nových lokalit, např. do nových sídlišť rodinných domů. Brzy už ale budeme muset začít s obnovou kontejnerů tam, kde mnohé z nich už slouží i dvacet let,“ řekl starosta Žamberku Jiří Dytrt. Ve městě je v současné době rozmístěno 121 barevných kontejnerů, další vytříděný odpad mohou obyvatelé odevzdávat také ve sběrném dvoře nebo ve výkupu druhotných surovin. Osvědčil se i tzv. pytlový sběr, a to hlavně mezi majiteli rodinných domů. Informace o třídění odpadů, jednotlivých svozech nebo o akcích radnice získávají obyvatelé na webových stránkách města nebo v místním tisku, zejména ve čtrnáctideníku Žamberské listy. Každý rok město vydává také informační letáky.

„Snaha města Žamberk se vyplácí. Podle informací, které máme k dispozici, výtěžnost tříděného odpadu každoročně stoupá, a to v řádech tun. Např. meziroční nárůst vytříděného odpadu mezi roky 2010 a 2011 v Žamberku činí téměř 3,5 tuny, u plastů přibližně 5 tun a u bílého skla to je dokonce 8 tun!“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer autorizované obalové společnosti Eko-Kom, a.s. Tato nezisková organizace vytvořila a provozuje celorepublikový systém zajišťující zpětný odběr obalového odpadu a jeho využití. Vznikla už před 13 lety a jejími největšími partnery jsou právě obce a města. „Obec zapojená do systému Eko-Kom získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů,“ dodal Pešek. Zapojením do systému Eko-Kom má obec také právo účastnit se rozvojových projektů a možnost získat informační materiály a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností. (tp)

Víte, jak se dá využít odpad?

Vysoké Mýto - Galerie ve zvonici vedle chrámu svatého Vavřince je až do konce dubna místem konání zcela nezvyklé výstavy „Brána recyklace“.

Na řadě pozoruhodných až nezvyklých exponátů přibližuje koloběh odpadů různých druhů a původu od jejich vzniku přes proces recyklování po další využití recyklovaných výrobků nebo materiálů. Ve zvonici si návštěvník prohlédne osmdesátku výrobků denní potřeby a využití (například toaletní papír nebo denní tisk), ale také zvláštnosti, mezi něž patří mimo jiné penál, jenž vznikl z plachty nákladního vozidla. Vitríny v expozici vznikly z papírových krabic, jež sloužily původně k přepravě ovoce, stěny galerie pokrývají výrobky vytvořené zpracováním druhotných surovin. Výstavu připravila společně s vysokomýtskou radnicí společnost Eko-Kom, jež spolupracuje s městem několik let při přípravě náplně „Dne Země“.

Ten se uskuteční letos již po dvanácté 18. dubna od půl deváté ráno, opět na náměstí Přemysla Otakara II., opět s rozmanitou náplní přibližující životní prostředí, chovatelství, zemědělství a využití přírodnin člověkem. Právě výstava ve zvonici znamená první upozornění na „Den Země“ a jakousi neformální pozvánku na osmihodinový program „Dne“, v němž znovu nebude chybět odměnění nejlepších škol a dětí sbírajících různé odpady .(jko)