Pro obce i další instituce je nabídka úřadu výhodná, protože část mzdy ve výši 10 800 korun je hrazena z evropských prostředků. V letošním roce z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podobné projekty už několik let využívají v Českých Heřmanicích, kde v současné době zaměstnávají už tři osoby. „Jde především o práce v obecních lesích, údržbu veřejné zeleně, zametání chodníků, úklid listí, prostě práce, které jinak nikdo nechce dělat. Pro obec je to výhodné, dřív jsme to řešili brigádně. Je to taková kompenzace. A lidi si přivydělají víc než na úřadu práce a jsou za zaměstnání vděční,“ hodnotí projekt starosta Pavel Eliáš. Podobnou zkušenost má i starosta Orlického Podhůří Josef Novák: „Opravdu se nám podařilo sehnat lidi, kteří o tu práci mají zájem a váží si jí. Zaměstnáváme dva lidi, kteří mají částečný invalidní důchod a jsou těsně před důchodovým věkem.“ Zaměstnanci zajišťují úklid sněhu, zametání, čištění chodníků i práce v lese. Nejinak je tomu v Přívratu, kde práci za několik let našla už řada nezaměstnaných. „Začínali jsme s jedním zaměstnancem, ale zjistili jsme, že to není dobré z hlediska efektivity i bezpečnosti práce, proto nyní využíváme dva,“ dodává starosta Miroslav Veselý. Do projektu jsou zapojeny i obce Cotkytle a Výprachtice, jejich řady brzy rozšíří nejen další sídla, ale také například římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí.