I když se v souvislosti s celosvětovou krizí množí obavy z nedostatku práce a některé podniky už i v našem regionu podaly žádost, aby mohly nechat své zaměstnance doma na 60 procentech platu, počet nezaměstnaných v průběhu října nevzrostl. Potvrzují to aktuální údaje zveřejněné Úřadem práce v Ústí nad Orlicí.

Ubývá volných míst

Počet lidí bez práce je na Orlickoústecku dlouhodobě stabilní. Na konci října bylo v okrese celkem 3758 uchazečů o zaměstnání, z nich pak 3519 uchazečů dosažitelných. Míra nezaměstnanosti představovala 4,9 procenta, v porovnání se zářím klesla o 0,1, procenta, v meziročním srovnání pak byla naopak o 0,1 procenta vyšší. K poslednímu říjnu bylo úřadem evidováno 365 absolventů škol všech stupňů vzdělání, na celkové nezaměstnanosti v okrese se pak absolventi podíleli 9,7 procenta. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je již delší dobu na Českotřebovsku, na konci října představovala 7,2 procenta, následovalo Králicko s 6,1 procenta. Nejvyšší celková průměrná délka nezaměstnanosti byla také na Českotřebovsku, kde představovala 20,7 měsíce.

Koncem minulého měsíce bylo úřadem práce evidováno 886 volných míst. Oproti září došlo k poklesu o 236 míst, v meziročním srovnání bylo volných míst dokonce o 1145 méně. Největší poptávka byla po pracovnících vyučených nebo zaučených v oborech svářeč, řezač plamenem a páječ, obsluha strojů na výrobu plastových výrobků, řidič nákladních automobilů a tahačů…


K 31. 10. 2008 evidoval Úřad práce v Ústí nad Orlicí celkem 3 758 uchazečů o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 3 519 uchazečů dosažitelných*. Meziměsíčně klesl počet dosažitelných uchazečů o 37, meziroční nárůst činil 109 osob. Ke konci října 2008 evidoval úřad práce 2 078 žen, což tvoří 55,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

V průběhu října se nově zaevidovalo 651 osob, což je o 194 osob méně než v předchozím měsíci a o 91 více než v říjnu minulého roku. Z celkového počtu nově zaevidovaných osob bylo 22 samostatně výdělečně činných. Vyřazeno z evidence úřadu práce bylo v říjnu celkem 674 uchazečů.
Ke sledovanému datu bylo registrováno 365 absolventů škol všech stupňů vzdělání (včetně uchazečů po ZŠ), což znamená meziměsíční pokles o 54 osob, meziroční nárůst činil 39 osob. Na celkové nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí se absolventi podílejí 9,7 %. Při sledování vzdělanostní struktury všech uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci k 31. 10. 2008, tvoří největší skupinu uchazeči vyučení – 37,8 %.

Míra nezaměstnanosti k 31. 10. 2008 činila 4,9 % (z uchazečů dosažitelných) a meziměsíčně tak klesla o 0,1 procentního bodu, meziročně vzrostla o 0,1 procentního bodu. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v okrese Ústí nad Orlicí zaznamenána na Českotřebovsku 7,2 % a na Králicku 6,1 %. Nejvyšší celková průměrná délka nezaměstnanosti byla na Českotřebovsku, a to 20,7 měsíců.

Z hlediska profese uchazečů v evidenci úřadu práce jsou nejpočetněji zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1113), prodavači v obchodech (235), sekretářky, sekretáři (228), montážní dělníci montující mechanická zařízení (140), nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci (95), kuchaři (95), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (82), zedníci, kameníci, omítkáři (69), odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení (64), číšníci, servírky (60), elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (52), obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci (52), pracovníci ochrany a ostrahy (49), úředníci ve skladech (43) atd.

K 31. 10. 2008 bylo Úřadem práce v Ústí nad Orlicí evidováno 886 volných míst. Oproti září došlo k poklesu o 236 míst, při meziročním srovnání počet volných míst poklesl o 1 145 míst. V měsíci říjnu převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo zaučených: svářeči, řezači plamenem a páječi (92), obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (65), řidiči nákladních automobilů a tahačů (48), stavební podlaháři, parketáři a obkladači (42), elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických zařízení (35), zedníci, kameníci, omítkáři (25), prodavači v obchodech (22), řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají (20), číšníci, servírky (17), mechanici a opraváři kolejových vozidel (17), nástrojaři, kovodělníci, zámečníci (15), montážní dělníci montující mechanická zařízení (15) atd. Z oborů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou žádáni ve větším množství obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci (16), sekretářky, sekretáři (12), elektrotechnici (11), strojírenští technici (11), ostatní techničtí pracovníci (11), strojvedoucí (10), technici v kartografii, konstruktéři, kresliči a zeměměřiči (9), programátoři (8), lékaři, ordináři (8). Celkový počet míst pro pomocné a nekvalifikované pracovníky činil 83.

Porovnání počtu uchazečů a volných míst. V evidenci úřadu práce výrazně převažuje počet uchazečů nad počtem volných míst v těchto profesích: pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (1113 uchazečů, 83 míst), sekretářky, sekretáři (228 uchazečů, 12 míst), prodavači v obchodech (235 uchazečů, 22 míst), montážní dělníci montující mechanická zařízení (140 uchazečů, 15 míst), kuchaři (95 uchazečů, 8 míst), nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci (95 uchazečů, 15 míst), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (82 uchazečů, 2 místa), ostatní odborní administrativní pracovníci (64 uchazečů, 3 místa), ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení (49 uchazečů, 2 místa), zedníci a kameníci (69 uchazečů, 25 míst) atd..

* Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytováno hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené, protože ti všichni si podle metodiky ILO nemohou aktivně hledat práce a podle metodiky ILO nejsou považováni za nezaměstnané.