V těchto dnech se chýlí ke konci jeho hodnocení. Pro Pardubický kraj je dost příznivé: peníze EU byly v období let 2004 až 2006 vyčerpány stoprocentně.

„Zaznamenali jsme až dvojnásobné převisy požadavků. Z toho je patrné, že limitem čerpání byla alokace evropských zdrojů, nikoliv nízký počet projektů,“ uvádí zástupce hejtmana Roman Línek.

Mezi úspěšné projekty patří celá řada regionálních, ale i ty, jež přesahují hranice regionu. Z těch, jež se zrodily na Orlickoústecku, jmenujme například cyklostezky v regionu Orlicko-Třebovsko, z Evropské unie sem směřovalo přibližně 65 milionů korun. Za další nadregionální úspěšné projekty jsou označovány například rekonstrukce bývalé továrny na multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách (dotace z EU téměř 100 milionů) nebo nový areál Speciální školy Svítání v Pardubicích (35 milionů).

V Pardubickém kraji bylo v takzvaných individuálních projektech rozděleno přibližně 35 milionů korun, v rámci tzv. grantových schémat to bylo 120 milionů. O 50 milionů více putovalo na nadregionální projekty. Na území kraje bylo ze SROP celkem rozděleno 640 milionů korun. „Do otevřených vrat jsme vjeli s tím největším možným náklaďákem. Větší by se už nevešel,“ komentuje Roman Línek úspěšnost projektů z Pardubického kraje.